BAS АГРО. Комплексне управління підприємством

"BAS АГРО. Комплексне управління підприємством", призначено для управління середніми та великими сільськогосподарськими підприємствами. Програма містить повний функціонал типового рішення "BAS Комплексне управління підприємством", а також підсистеми з автоматизацією галузевої специфіки діяльності сільськогосподарських підприємств: формування структури посівних полів, оперативний облік сільськогосподарських робіт, управління та аналіз роботи транспортних підрозділів, облік земельних ділянок та розрахунок з пайовиками.

ОСНОВНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

Прикладне рішення "BAS АГРО. Комплексне управління підприємством" є готовим інструментом для автоматизації роботи середніх та великих аграрних підприємств, які займаються рослинництвом, тваринництвом, зберіганням, доробкою та переробкою (з урахуванням кількісних та якісних показників) і реалізацією сільськогосподарської продукції.

Прикладне рішення дозволяє організувати єдину інформаційну систему для ефективного управляння сільськогосподарським підприємством, в т.ч. для планування, оперативного контролю виконання робіт, стану активів, матеріальних та фінансових ресурсів, аналізу діяльності.
Прикладне рішення "BAS АГРО. Комплексне управління підприємством" розроблене на базі типової конфігурації "BAS Комплексне управління підприємством" та використовує стандартні об’єкти та функції базової конфігурації. До базової конфігурації додано підсистеми, що призначені для автоматизації діяльності сільськогосподарських підприємств. Окрім функціонального наповнення "BAS Комплексне управління підприємством", прикладне рішення містить три модулі: Рослинництво, Тваринництво, Елеватор.
Модуль "Рослинництво" містить в собі підсистеми "Техніко-економічне планування", "Структуру посівних площ" які дозволяють планувати собівартість майбутнього врожаю, описувати структуру полів, відображати факт виконання робіт на полях (посів, збір врожаю, загибель). Для розподілу загальновиробничих витрат додано метод розподілу "Згідно посівних площ". Повноцінно вести облік орендованих земель дозволить підсистема "Оренда землі". На підставі сформованих документів підсистеми формується звітність сільськогосподарських підприємств, така як "Декларація платника єдиного податку 4 групи". Крім цього суми податку на доходи фізичних осіб та військового збору утримані з пайовиків будуть відображені в Об’єднаній звітності.
Модуль "Тваринництво" представлено підсистемою "Тваринництво ВРХ" яка дозволяє вести облік та рух тварин, надої молока та використання кормів.
Модуль "Елеватор" допомагає автоматизувати всі операції по руху зерна: приймання, очищення, сушіння, переоформлення, переміщення, переробка, підробіток і вивіз. Розрахувати вартість послуг елеватора з навантаження і розвантаження зерна, доведення до базисних кондицій, зберігання, зважування, визначення якості.
Усі три модулі надають доступ до підсистеми "Управління автотранспортом", в якій є можливість вести облік автотранспорту підприємства, його обслуговування, а також планувати зайнятість техніки.
Кожна з підсистем містить свої спеціалізовані звіти, які допомагають оперативно аналізувати результати діяльності.

  Структура посівних площ та робіт (підсистема доступна у модулі Рослинництво)

В програму додано наступні можливості:

 • Облік витрат у розрізі: рік врожаю, культура
 • Можливість описувати структури полів та їх характеристики
 • Здійснення розподілу посівних площ (можливість використовувати оптимальний розподіл за сівозмінами)
 • Використання лімітно-забірних карт (списання насіння, списання ЗЗР)
 • Можливість відображення загибелі (в т.ч. перенесення затрат як частково, так і повністю)
 • Відображення операцій по збору врожаю (враховуючи звільнення площі по полях)
 • Аналіз зайнятості посівних площ
 • Аналіз витрат по полях

  Розрахунки з пайовиками (підсистема доступна у модулі Рослинництво)

Функціональні можливості продукту дозволяють автоматизувати облік орендованих земельних ділянок та взаєморозрахунки з орендної плати:

 • Деталізований облік договорів про паї з фізичними та юридичними особами за територіальною належністю, даними про державну реєстрацію і видами земель.
 • Нарахування орендної плати за паями й розрахунок податків і утримань.
 • Відображення взаєморозрахунків з пайовиками грошовими та негрошовими засобами.
 • Отримання даних про стан підписання договорів.
 • План-фактний аналіз нарахувань орендної плати за паями в розрізі договорів.

Всі операції виконуються в спеціалізованих робочих столах.

  Планування в рослинництві (підсистема доступна у модулі Рослинництво)

Підсистема планування базується на простих та зрозумілих принципах побудови технології, технологічної карти та планової калькуляції.
У користувача є можливість формувати необмежену кількість технологій по різних комбінаціях культури попередника і поточної культури, та використовувати їх для формування технологічних карт уже по відповідних полях, роках врожаю. Технологічна карта акумулює потреби в роботах, матеріалах та визначає плановий випуск продукції.
Для визначення планової вартості витрат по культурі, користувачу необхідно сформувати планову калькуляцію, яка вже містить сумовий вираз визначених витрат згідно технологічних карток. В плановій калькуляції можна вказати прямі та постатейні витрати.
Основна мета – отримання план-фактної звітності досягається методом використання даних затверджених планових калькуляцій та даних про фактичні витрати на вирощування тієї чи іншої культури на конкретному полі, визначеного року врожаю.
Для централізованого управління розроблено робочий стіл в якому користувач може додавати, видаляти, змінювати, технологічні картки по визначеній структурі посівних площ.

  Тваринництво ВРХ (підсистема доступна у модулі Тваринництво)

Підсистема містить основні блоки:

 • облік та рух тварин,
 • облік кормів,
 • облік молока.

В системі є можливість контролювати різноманітні показники, зокрема, норми годування, жирність молока, вміст білка в молоці та ін.
Функціональність блоку "догляд за тваринами" дає можливість фіксувати дані про здійснення ветеринарних заходів, описувати схеми лікування для груп тварин, акумулювати дані про фізіологічний стан тварин.
Щодо особливостей відображення "руху тварин" на фермі, в системі передбачені наступні можливості: фіксація надходжень біологічних активів (БА), переведення БА, зважування БА, відображення операції з оприбуткування приплоду, відображення забою БА, падіжу тварин на фермі. Є можливість відобразити операції з реалізації БА, повернення від покупця, повернення постачальнику придбаних БА.
На основі внесених даних про поголів’я в, сформованих раціонів, розрахунку кормоднів в системі є можливість оцінити загальну потребу в кормах. За необхідності можна зафіксувати бажану рецептуру комбікорму.

  Кількісно-якісний облік. Елеватор (підсистема доступна у модулі Елеватор)

Підсистема дозволяє автоматизувати кількісно-якісний облік зерна на підприємстві.
Розроблено робочі місця вагової, лабораторії, бухгалтера по зерну та розрахунків з клієнтами.
Основними завданнями вагаря, що автоматизовані, є:

 • Контроль зважування автомобілів на автомобільних вагах.
 • Оформлення первинних документів за фактом проходження автотранспортом вагової.
 • Ведення журналу реєстрації зважувань за певною формою.

Автоматизовані такі ділянки роботи лабораторії:

 • Визначення якісних характеристик зерна і готової продукції з оформленням документа "Лабораторний аналіз".
 • Ведення журналів лабораторних аналізів.
 • Введення документів кількісно-якісного перетворення зерна.

Управління відносинами з власниками зерна:

 • Облік договорів на постачання сировини, надання послуг елеватором та реалізація продукції.
 • Автоматичний розрахунок послуг елеватора (приймання, сушіння, підробка, зберігання, переоформлення, відвантаження).
 • Оформлення актів-розрахунків по зерну з контрагентами.
 • Оформлення наказів на відвантаження та облік продукції.

  Оперативний облік транспортних засобів та їх робіт (підсистема доступна у модулях: Рослинництво, Тваринництво, Елеватор)

Документи підсистеми призначені для реєстрації операцій з транспортними засобами – прийняття до обліку, заправка, виконання робіт:

 • Облік робіт авто- та сільськогосподарського транспорту.
 • Основні розрізи обліку транспортних засобів: модель, вид, підвид транспорту.
 • Можливість обліку паливно-мастильних матеріалів, шин, акумуляторних батарей.
 • Робота з заявками на транспортний засіб.
 • Формування нарядів на роботи.
 • Облік шляхових листів.
 • Розрахунок заробітної плати водіїв.
 • Розрахунок фактичної собівартості виконаних робіт транспортним засобом.

  Супровід

Сервісне обслуговування прикладного рішення "BAS АГРО. Комплексне управління підприємством" і підтримка користувачів в частині роботи з платформою здійснюється за договором інформаційно-технологічного супроводу (ІТС) з активним сервісом "ІТС Галузевий" 2-ї категорії.
У комплект основної поставки "BAS АГРО. Комплексне управління підприємством" включається супровід ІТС і купон на пільговий період супроводу в рамках сервісу "ІТС Галузевий". Вартість пільгового періоду супроводу включена у вартість основних поставок цих комплектів. Тобто після реєстрації комплекту і оформлення пільгового періоду супроводу ІТС, а також активації пільгового періоду супроводу в рамках сервісу "ІТС Галузевий", користувач має право користуватися офіційною підтримкою без додаткової оплати на термін пільгового періоду.
У комплект поставки модулів програми "BAS АГРО. Комплексне управління підприємством" не включається пільговий супровід ІТС та "ІТС Галузевий", тому його слід придбати окремо, причому оформити супровід ІТС можна на основну поставку типового продукту. З урахуванням того, що у склад модулів програми "BAS АГРО. Комплексне управління підприємством" включається повна програма (див. розділ "Порядок продажу програмних продуктів"), то для обслуговування кількох модулів достатньо мати діючий супровід ІТС та активований сервіс "ІТС Галузевий" 2-ї категорії на будь-який з модулів.

Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление производственным предприятием для Украины 8» в компании «Лукойл» (Одесса) Отзыв о внедрении регламентированного и бухгалтерского учета в компании «Винфорт» (Киев, Одесса) Отзыв о проекте IT-аудита в компании «Олдi» (Киев, Донецк, Житомир, Днепропетровск, Симферополь) Отзыв о проекте комплексной автоматизации в компании «Виола» (Запорожье) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Пласке» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Солнечная долина» (Одесса) Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление торговлей для Украины 8» в компании «Тумен» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта автоматизации оперативного учета в компании «Эста Холдинг» (Донецк, Киев) Отзыв по обучению работе в программном комплексе ABIS-ISO сотрудников «Таврия-В» (Киев, Одесса, Николаев, Харьков, Львов и пр.)