BAS Управління холдингом

BAS Управління холдингом – система CPM-класу, продукт для автоматизації централізованого управління групами компаній (холдингами). Розробляється з метою забезпечити повноцінне планування, гнучкий облік та контроль діяльності для великих об’єднань компаній, у яких галузі, процеси і навіть ІТ-системи значно різняться між собою.

Вартість «BAS Управління холдингом» складає 720 000 грн із ПДВ.

BAS Управління холдингом. Ліцензія для дочірніх підприємств та філій - 120 000 грн з ПДВ

Конфігурація «BAS Управління холдингом» не є закінченою комерційною поставкою та постачається за спеціальною (низькою) ціною.

Охоплює основні галузі управлінського та фіскального обліку:

 • бюджетування та централізоване казначейство;
 • консолідація управлінської звітності та бізнес-аналіз;
 • управління договорами;
 • управління проектами;
 • стратегічне управління відповідно до Balanced Scorecard4
 • бухгалтерський та податковий облік відповідно до законодавства України;
 • облік, підготовка окремої та консолідованої звітності з МСФЗ;
 • управління майстер-даними (нормативно-довідковою інформацією) групи компаній.

Цільовим сегментом «BAS Управління холдингом» є групи компаній з повною або частковою централізацією функцій управління фінансами, керуючі компанії та бізнес-одиниці яких неоднорідні з погляду галузевої приналежності або ІТ-систем, що експлуатуються.безшовну інтеграцію із системами обліку та управління  за допомогою прямого з’єднання, включаючи розшифровку до документа зовнішньої облікової системи;

 • інтеграцію з будь-якими зовнішніми обліковими системами за допомогою таких технологій, як веб-сервіси та ADO;
 • управління майстер-даними (еталонною та централізованою нормативно-довідковою інформацією) групи компаній;
 • на додаток до тонкого та веб-клієнта «BAS Управління холдингом» включає add-on для Microsoft Excel – спеціальний клієнт, що дозволяє з метою бюджетування та аналізу управлінської звітності працювати з даними інформаційної бази «BAS Управління холдингом» у звичному для багатьох користувачів офісному додатку;
 • архітектура програмного продукту дозволяє з мінімальною трудомісткістю здійснити поєднання з обліковими конфігураціями.

«BAS Управління холдингом» забезпечує:

 • можливість об’єднання з програмними продуктами сімейства «Бухгалтерія 8 для України», що вже використовуються в компанії;
 • простоту навчання партнерів та клієнтів роботі з новим прикладним рішенням;
 • можливість швидкої адаптації існуючих проектних доробків до «BAS Управління холдингом»;
 • невисоку вартість міграції з систем обліку та управління фінансами, що вже використовуються.

Конфігурація «BAS Управління холдингом» може застосовуватись у таких сценаріях використання:

 • використання як системи комплексної автоматизації керуючої компанії;
 • автоматизація управління фінансами в об’єднаних центрах обслуговування холдингів; розгортання єдиної інформаційної бази в єдиному центрі обробки даних;
 • використання як корпоративного шаблону бек-офісу, тобто автоматизація управління фінансами як керуючої компанії, так і дочірніх товариств з можливістю об’єднання або безшовної інтеграції із системами оперативного обліку бізнес-одиниць;
 • використання в керуючій компанії як автономне рішення класу CPM як надбудови над обліковими системами.

Так як наведені вище сценарії розгортання можуть поєднуватися в рамках однієї інформаційної бази, це дозволяє використовувати найбільш ефективні на даний момент підходи до автоматизації різних бізнес-одиниць або мігрувати між різними сценаріями, не замінюючи базове прикладне рішення.

Ключові конкурентні переваги рішення «BAS Управління холдингом»:

 • автоматизовано найбільш затребувані функції управляючих компаній та фінансових служб бізнес-одиниць холдингів, при цьому відсутній надлишковий для них функціонал, пов’язаний з автоматизацією операційної діяльності (управління продажами, закупівлями, виробництвом);
 • глибоке опрацювання обліку та звітності з МСФЗ;
 • висока варіативність у підходах до бюджетування та лімітування витрат;
 • мінімальні терміни впровадження та сукупна вартість володіння;
 • реалізація рекомендацій до функціональних вимог щодо бюджетування, казначейства, методик обліку та підготовки звітності МСФЗ, підготовлених міжнародною компанією EY (Ernst & Young), що надає аудиторські та консультаційні послуги.

З 25.06.2019 р. відбулися зміни: до поставки включено платформу BAS, відповідне прикладне рішення, а також необхідну документацію та користувальницьку угоду.

Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление производственным предприятием для Украины 8» в компании «Лукойл» (Одесса) Отзыв о внедрении регламентированного и бухгалтерского учета в компании «Винфорт» (Киев, Одесса) Отзыв о проекте IT-аудита в компании «Олдi» (Киев, Донецк, Житомир, Днепропетровск, Симферополь) Отзыв о проекте комплексной автоматизации в компании «Виола» (Запорожье) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Пласке» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Солнечная долина» (Одесса) Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление торговлей для Украины 8» в компании «Тумен» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта автоматизации оперативного учета в компании «Эста Холдинг» (Донецк, Киев) Отзыв по обучению работе в программном комплексе ABIS-ISO сотрудников «Таврия-В» (Киев, Одесса, Николаев, Харьков, Львов и пр.)