BAS Оренда та управління нерухомістю

"BAS Оренда та управління нерухомістю", призначено для автоматизації діяльності з надання об’єктів нерухомості в оренду та управлінню фондом об’єктів нерухомості, включаючи ведення реєстрового обліку об’єктів та їх експлуатацію компаній-власників комерційної нерухомості, управляючих та будівельних компаній і дозволяє ефективно управляти нерухомістю різних типів: торговими і офісними центрами, земельними ділянками, виставковими майданчиками, складами, ринками тощо. Галузеве рішення розроблено на базі типового рішення "BAS Бухгалтерія", постачається у версіях ПРОФ та КОРП і містить повну функціональність відповідної версії даної "BAS Бухгалтерії".

З 10.04.2023 р. в продажі продукти:

Найменування Роздрібна ціна, грн. з ПДВ 20%
Business Automation Software for Rent and management of real estate. PROF 24 600
Business Automation Software for Rent and management of real estate. CORP 40 200
Business Automation Software for Rent and management of real estate. Client License for 1 user* 5 400
Business Automation Software for Rent and management of real estate. Client License for 5 users* 18 900
Business Automation Software for Rent and management of real estate. Client License for 10 users* 32 400

*Розширення кількості автоматизованих робочих місць для рішень "BAS Оренда та управління нерухомістю" здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на платформу (на 1, 5, 10, 20, 50, 100 і більше робочих місць) і клієнтських ліцензій на конфігурацію (на 1, 5 та 10), в разі захисту конфігурації системою ліцензування конфігурацій (СЛК).

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

Програмний продукт "BAS Оренда та управління нерухомістю" призначений для автоматизації діяльності з надання об’єктів нерухомості в оренду та управлінню фондом об’єктів нерухомості, включаючи ведення реєстрового обліку об’єктів та їх експлуатацію компаній-власників комерційної нерухомості, управляючих та будівельних компаній і дозволяє ефективно управляти нерухомістю різних типів: торговими і офісними центрами, земельними ділянками, виставковими майданчиками, складами, ринками тощо. Галузеві функціональні можливості версій ПРОФ та КОРП абсолютно однакові та детально описані нижче. Різниця у версіях галузевого рішення полягає у відмінностях функціональності відповідних версій ПРОФ і КОРП типового рішення "BAS Бухгалтерія". Докладніше про функціональні можливості "BAS Бухгалтерія" можна дізнатися:
• версії ПРОФ на сторінці http://www.abissoft.com/soft/bas-ukraine/bas-buhgalteria/;
• версії КОРП на сторінці http://www.abissoft.com/soft/bas-ukraine/bas-bukhgalterya-korp/.
Програма «BAS Оренда та управління нерухомістю» забезпечує вирішення завдань бухгалтерського, управлінського, юридичного та адміністративного обліку. Дозволяє ефективно керувати нерухомістю.
Інтерфейс програми дозволяє працювати з інформаційною базою через Інтернет за допомогою інтернет-браузера, що забезпечує можливість оперативного віддаленого підключення до бази.
Конфігурація «Оренда та управління нерухомістю» містить низку підсистем, що мають наступні функціональні можливості.

Підсистема «Управління реєстром об’єктів нерухомості»

 •  Ведення ієрархічного довідника об’єктів нерухомості з широким набором характеристик та можливістю додавання довільних характеристик;
 •  Робота з графічними планами об’єктів – як на основі довільних зображень (наприклад, скан плану БТІ) та з використанням 3D-моделей об’єктів нерухомості;;
 •  Автоматичне створення об’єктів нерухомості у базі даних на основі графічних планів розміщення;
 • Оперативний перегляд розміщення об’єкта на плані;
 • Реєстрація довільних статусів об’єктів нерухомості на заданий період – вільний, у резерві, на ремонті, орендується тощо;
 • Формування реєстру об’єктів нерухомості з можливістю гнучкого угруповання та відбору за різними характеристиками;
 • Формування графічної звітності на основі планів розміщення об’єктів з колірним виділенням об’єктів залежно від статусу та можливістю довільного відбору (за вільними або орендованими площами, площами в резерві тощо);
 • Публікація 3D-моделей об’єктів (наприклад, поверхових планів) на сайті компанії;
 • Можливість прив’язки об’єктів нерухомості до цінових категорій, реєстрація цін на послуги з прив’язкою до цінових категорій, збереження історії цін.

Підсистема «Управління договорами оренди»

 • Облік первинних документів за договорами оренди (Укладення договору оренди, Додаткова угода, Акт прийому-передачі орендованих приміщень тощо);
 • Поділ послуг на постійну та змінну частини;
 • Гнучке управління способами нарахування, ставками та тарифами на послуги, зберігання історії зміни ставок та тарифів;
 • Роздільне призначення строків оплати та параметрів нарахування пені для послуг постійної та змінної частини, а також для конкретних послуг;
 • Використання довільних шаблонів формату Microsoft Word® для друку первинних документів;
 • Друк графічних планів з виділенням об’єктів, що здаються в оренду, як додатки до договорів;
 • Зберігання списку телефонних номерів та їх прив’язка до договорів орендарів;
 • Можливість багаторазової зміни ставок на послуги в межах одного договору;
 • Використання спеціальних курсів валют (фіксований курс, курс НБУ плюс заданий відсоток, валютний коридор);
 • Формування графічної звітності на основі планів розміщення об’єктів з колірним виділенням об’єктів залежно від їх статусу та можливістю налаштування складу інформації, що виводиться (за орендарями, умовами договорів, характеристиками об’єктів тощо);
 • Перевірка зайнятості та контроль перевищення загальної площі об’єкта під час створення нового договору оренди;
 • Можливість здавати один об’єкт в оренду декільком орендарям;
 • Групова пролонгація та розірвання договорів оренди;
 • Формування реєстру договорів оренди з можливістю гнучкого угруповання та відбору за різними характеристиками.

Підсистема «Управління взаєморозрахунками з оренди»

 • Гнучке налаштування деталізації взаєморозрахунків з орендарями: за договорами, періодами оплати, об’єктами, послугами, рахунками на оплату;
 • Автоматичне формування рахунків на оплату та актів про надання послуг з можливістю довільного відбору за орендарями, послугами, об’єктами тощо, печатку сформованих документів та надсилання орендарам електронною поштою;
 • Розрахунок оренди за неповний період. Можливість розрахунку як за фактичною кількістю днів у зазначеному періоді, так і на підставі «середнього місяця»;
 • Розрахунок оплати за послуги, що тарифікуються з урахуванням показників лічильників, можливість розподілу показників лічильника по кільком об’єктам або орендарям;
 • Використання довільних формул для розрахунку вартості послуг змінної частини (зокрема, нарахування на основі торгового обороту орендаря за різними алгоритмами);
 • Автоматичне заповнення строків оплати на рахунках за умовами договору оренди;
 • Розрахунок оплати за телефон з урахуванням номерів, що числяться за договором контрагента;
 • Облік заставних (депозитних) платежів;
 • Аналіз затримок платежів за послугами та розрахунок суми пені за різними алгоритмами;
 • Ведення розрахунків із власниками об’єктів нерухомості за агентською схемою;
 • Звітність щодо взаєморозрахунків з орендарями з аналітикою за періодами, послугами, об’єктами оренди, рахунками на оплату та можливістю аналізу розрахунків за пенями та депозитами;
 • Можливість друку документів з оренди (рахунків, актів та рахунків-фактур) як у зведеній формі, так і з деталізацією щодо об’єктів та/або послуг;
 • Звіт про ефективність використання площ з розрахунком коефіцієнта корисного використання та величини фінансових втрат від простою об’єктів;
 • Аналіз продажів з розгорнутою деталізацією та довільним групуванням даних;
 • Планування платежів з оренди, порівняння планових та фактичних показників.

Підсистема «Управління експлуатацією об’єктів нерухомості»

 • Облік конструктивних елементів та інженерних систем об’єктів нерухомості, що підлягають технічному обслуговуванню та ремонту;
 • Планування заходів з технічного обслуговування об’єктів нерухомості (плановий та поточний ремонт, регламентні роботи тощо);
 • Оформлення та контроль заявок на обслуговування об’єктів нерухомості;
 • Зберігання кошторисів за матеріалами та роботами на проведення заходів з технічного обслуговування;
 • Облік фактичних витрат на експлуатацію;
 • Облік послуг підрядних організацій з виконання техобслуговування;
 • Ведення історії заходів з технічного обслуговування;
 • Планування витрат на експлуатацію, порівняння планових та фактичних показників.

Сервісні можливості

 • Автоматичне створення нагадувань та повідомлень за різними подіями (наприклад, нагадування про наближення дати закінчення договору оренди);
 • Версіонування (зберігання історії зміни) довідників та документів.

АПГРЕЙД

Придбати продукт "BAS Оренда та управління нерухомістю ПРОФ" на умовах апгрейда (окремо або разом з клієнтськими або серверними ліцензіями) можуть зареєстровані користувачі нижчеперелічених програмних продуктів:

 • всі версії продуктів  7.7, що включають конфігурацію "Бухгалтерський облік";
 • всі версії продуктів на платформі 1 8, що включають конфігурацію "Бухгалтерія";
 • BAS Бухгалтерія ПРОФ.

Придбати продукт "BAS Оренда та управління нерухомістю КОРП" на умовах апгрейда (окремо або разом з клієнтськими або серверними ліцензіями) можуть зареєстровані користувачі нижчеперелічених програмних продуктів:

 • всі версії продуктів на платформі  7.7, що включають конфігурацію "Бухгалтерський облік";
 • всі версії продуктів на платформі  8, що включають конфігурацію "Бухгалтерія";
 • BAS Бухгалтерія ПРОФ;
 • BAS Бухгалтерія КОРП;
 • BAS Оренда та управління нерухомістю ПРОФ.

Для виконання апгрейда з версії 7.7 необхідно повернути реєстраційну картку, з якого виконується апгрейд.
Для виконання апгрейда з версії 8 необхідно повернути реєстраційну картку і користувацьку угоду програмного продукту, з якого виконується апгрейд, а також ключ захисту (тільки для продуктів з апаратним захистом).
Для виконання апгрейда з продуктів в електронному форматі повернення комплектуючих не вимагається.

Заміна типу захисту для прикладного рішення "BAS Оренда та управління нерухомістю" не передбачена.

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Сервісне обслуговування прикладного рішення "BAS Оренда та управління нерухомістю" і підтримка користувачів в частині роботи з платформою здійснюється за договором інформаційно-технологічного супроводу (ІТС) з активним сервісом ІТС Галузевий 1-ї категорії.
У комплект основної поставки "BAS Оренда та управління нерухомістю" включається купон на пільговий супровід ІТС і купон на пільговий період супроводу в рамках сервісу ІТС Галузевий. Вартість пільгового періоду супроводу включена у вартість основних поставок цих комплектів. Тобто після реєстрації комплекту і оформлення пільгового періоду супроводу ІТС, а також активації пільгового періоду супроводу в рамках сервісу ІТС Галузевий, користувач має право користуватися офіційною підтримкою без додаткової оплати на термін пільгового періоду.

 

Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление производственным предприятием для Украины 8» в компании «Лукойл» (Одесса) Отзыв о внедрении регламентированного и бухгалтерского учета в компании «Винфорт» (Киев, Одесса) Отзыв о проекте IT-аудита в компании «Олдi» (Киев, Донецк, Житомир, Днепропетровск, Симферополь) Отзыв о проекте комплексной автоматизации в компании «Виола» (Запорожье) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Пласке» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Солнечная долина» (Одесса) Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление торговлей для Украины 8» в компании «Тумен» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта автоматизации оперативного учета в компании «Эста Холдинг» (Донецк, Киев) Отзыв по обучению работе в программном комплексе ABIS-ISO сотрудников «Таврия-В» (Киев, Одесса, Николаев, Харьков, Львов и пр.)