Етапи проекту комплексної автоматизації на базі

Проекти комплексної автоматизації — наша пріоритетна діяльність упродовж багатьох останніх років. Це великий та цікавий напрямок, завдяки якому ефективність бізнесу наших клієнтів зростає у кілька разів.

Якщо Ви стоїте на порозі автоматизації обліку своєї компанії, то вже, напевно, знаєте, наскільки це трудомістке і дороге завдання. При розробці та впровадженні інформаційної системи немає дрібниць. Терміни, бюджет, рівень мотивації персоналу, готовність працювати у новій системі та багато іншого. І досягнення поставленої мети безпосередньо залежить від чіткого планування дій та розподілу ресурсів на старті. Необхідно врахувати та максимально усунути (або знизити) можливі ризики як з боку замовника, так і з боку виконавця. Саме для цього під час розробки автоматизованих систем фахівці компанії «Абіс» дотримуються проектних технологій.

У нашій компанії впроваджено систему менеджменту якості ISO 9001:2008 і у своїй роботі ми суворо її дотримуємось.

Грамотна організація процесу застосування є запорукою успішної реалізації проекту. Результат безпосередньо залежить від ефективності спільної роботи виконавця із замовником. Проектна команда, до якої входить менеджер проекту, експерти з функціоналу системи та технічні фахівці, формується обома сторонами.

За дотриманням термінів, домовленостей та своєчасне надання інформації (положення про облікову політику на підприємстві, форми та структури звітів тощо) несе відповідальність менеджер проекту.

Проекти комплексної автоматизації зазвичай включають такі етапи:

Передпроектне обстеження

Мета даного етапу – отримати детальне уявлення про специфіку процесів та облікових ділянок, які автоматизуватимуться.

 • Інфологічне обстеження

  • Формалізація списку вимог до інформаційної системи на рівні керівництва та менеджменту компанії;
  • Аналіз існуючого програмного забезпечення компанії замовника лише на рівні функціональних можливостей.
 • Обстеження бізнес-процесів

  • Формалізація списку вимог до інформаційної системи на рівні виконавців, що беруть участь та здійснюють бізнес-процеси (співробітників замовника, майбутніх користувачів);
  • Детальний аналіз бізнес-процесів компанії.
 • Формалізація бізнес-процесів «як є»

  • Розробка альбомів функціональних схем та схем існуючих бізнес-процесів у компанії замовника.

Проектування системи

Створення проектних моделей впроваджуваних підсистем та прототипів об’єктів майбутньої інформаційної системи.

 • Проектування

  • Розробка об’єктних моделей нових підсистем, що реалізуються для специфічних бізнес-процесів компанії замовника; визначення переліку бізнес-процесів реалізованих типовим функціоналом прикладного рішення.
 • Формалізація бізнес-процесів «як буде»

  • Розробка функціональних схем та схем бізнес-процесів, які будуть підтримувати об’єктні моделі нових підсистем, створених для специфічних процесів компанії замовника.
 • Прототипування

  • Розробка та узгодження зі співробітниками замовника прототипів нових форм користувача об’єктів майбутньої інформаційної системи, а також переліку користувальницького функціоналу за цими формами.

Технічне завдання

Етап пов’язаний зі створенням детального технічного опису об’єктів інформаційної системи, що розробляються.

 • Розробка технічного завдання

  • Розробка детальної користувальницької (зрозумілої для майбутнього користувача) та технічної (зрозумілої для програміста, що реалізує функціонал) постановки задачі по кожному новому або об’єкту, що модифікується, що розробляється в рамках специфічних підсистем компанії замовника.
 • Оцінка трудомісткості

  • Оцінка трудомісткості реалізації завдання щодо кожного об’єкта технічного завдання.

Розробка конфігурації

На даному етапі здійснюється розробка об’єктів та механізмів інформаційної системи відповідно до сформованого технічного завдання.

 • Програмування

  • Кодування об’єктів інформаційної системи замовника, що розробляється, за технічним завданням.
 • Тестування

  • Комплексне тестування розроблених підсистем інформаційної системи замовника.
 • Розробка контрольних прикладів

  • Розробка наскрізних контрольних прикладів з реалізованих об’єктів підготовленої інформаційної системи.
 • Розробка документації

  • Розробка документації користувача, help, інструкцій та ін. для користувачів інформаційної системи (співробітників компанії замовника).

Навчання користувачів

Етап присвячений організації та проведенню навчання та консультування користувачів.

 • Навчання користувачів

  • Проведення навчання та консультування користувачів, співробітників замовника по роботі в новій інформаційній системі.
 • Тестування

  • Проведення тестування користувачів за наслідками проведеного навчання.

Введення в експлуатацію

Введення системи у промислове використання та початок її експлуатації користувачами.

 • Тестова експлуатація

  • Здійснення «пілотного» запуску розробленої інформаційної системи на демонстраційних даних з метою започаткування роботи користувачів замовника в інформаційній системі та їх навчання.
 • Перенесення даних

  • Проведення перенесення даних із інших систем у підготовлену базу розробленої інформаційної системи.
 • Промислова експлуатація

  • Перехід на ведення обліку у впровадженій інформаційній системі компанії замовника.

Завершення проекту

Організаційне забезпечення закінчення проекту впровадження.

 • Формалізація результатів

  • Підбиття підсумків проекту впровадження інформаційної системи в компанії замовника, підготовка документації, що закриває впровадження.
 • Завершення проекту

  • Підбиття результатів проекту, звільнення проектних ресурсів та ін.

Бюджет проекту включає вартість:

 • програмного забезпечення;
 • аналітичних робіт з обстеження діяльності підприємства та доопрацювання базового функціоналу до необхідного рівня;
 • послуг з навчання користувачів та надання підтримки на етапі запуску системи у промислову експлуатацію;
 • робіт з перенесення даних з існуючої облікової системи до нової.

Розрахунок вартості робіт проводиться на основі спеціальних алгоритмів, що враховують обсяг завдань та складність їх реалізації.

На всіх етапах організація нашої діяльності здійснюється згідно з впровадженою в компанії системі менеджменту якості.

Точний бюджет проекту може бути сформований лише після проведення повноцінного передпроектного обстеження та написання технічного завдання.

Оплата вартості робіт у межах бюджету проекту здійснюється на підставі укладеного Договору.

Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление производственным предприятием для Украины 8» в компании «Лукойл» (Одесса) Отзыв о внедрении регламентированного и бухгалтерского учета в компании «Винфорт» (Киев, Одесса) Отзыв о проекте IT-аудита в компании «Олдi» (Киев, Донецк, Житомир, Днепропетровск, Симферополь) Отзыв о проекте комплексной автоматизации в компании «Виола» (Запорожье) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Пласке» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Солнечная долина» (Одесса) Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление торговлей для Украины 8» в компании «Тумен» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта автоматизации оперативного учета в компании «Эста Холдинг» (Донецк, Киев) Отзыв по обучению работе в программном комплексе ABIS-ISO сотрудников «Таврия-В» (Киев, Одесса, Николаев, Харьков, Львов и пр.)