Передпроектне обстеження

Передпроектне обстеження (ППО)

ППО є одним із етапів розробки системи, в ході якого визначаються межі проекту, основні вимоги замовника, виявляються компетентні співробітники, які надалі складатимуть команду від замовника, яка бере участь у процесі розробки технічного завдання, тестуванні системи та її впровадження.

Результатом проведення ППО є звіт, який буде подано на розгляд керівників компанії замовника. Крім того, в ході ППО визначається необхідність проведення етапів розробки, а також розрахунок тривалостей та вартості кожного з них.

За технологією проведення ППО є інтерв’ювання ключових співробітників компанії, дослідження документообігу та регламентних документів підприємства, проведення нарад.

ППО передбачає аналіз наступних аспектів діяльності компанії

 • аналіз документообігу;
  Документообіг у будь-якій компанії відображає її систему управління, тому аналіз документообігу є дуже важливою складовою передпроектного консалтингу. Зібрані дані можуть бути використані для розробки рекомендацій щодо вдосконалення документообігу та зменшення трудомісткості процесу обробки документації, а також подальшої підготовки проекту впровадження.
 • аналіз інформаційних потоків;
  Аналіз інформаційних потоків, тобто переміщення інформації від одного співробітника чи підрозділу до іншого, дозволяє виявити недоліки в системі інформаційних потоків підприємства: точки дублювання, надлишку та нестачі інформації, а також причини затримок чи збоїв.
 • аналіз бізнес-процесів;
  Аналіз бізнес-процесів компанії дозволяє уявити чітку картину діяльності організації та виявити проблемні місця, що призводять до недостатньо ефективної роботи всього підприємства або окремих підрозділів: дублювання виконуваних співробітниками функцій, неоднозначний розподіл відповідальності за бізнес-процесами, функції «без господаря».
 • аналіз нормативно-довідкової інформації (НДІ); Правильно структурована НСІ дозволяє уникати великої кількості складнощів, збоїв, втрат часу у роботі організації. Навіть така банальна річ, як відсутність регламенту для започаткування нових номенклатурних позицій, може створити серйозні труднощі для взаємодії співробітників компанії один з одним і з клієнтами.

На основі аналізу НСІ можуть бути вироблені рекомендації та регламенти щодо створення та підтримки єдиної системи управління НСІ.

На етапі «Предпроектного обстеження» виконуються наступні роботи

 • аналіз ділянок та ознайомлення з вимогами замовника щодо кожного з них;
 • проведення експертної оцінки ступеня існуючої автоматизації ділянок замовника та складання звіту про необхідне вдосконалення;
 • вибір базової конфігурації на платформі;
 • зіставлення основних бізнес-процесів та логіки роботи компанії замовника з реальними можливостями системи на платформі;
 • підготовка звіту про передпроектне обстеження;
 • затвердження звіту першими особами компанії замовника;
 • на підставі звіту про ППО складання плану технічного завдання щодо реалізації автоматизованої системи, його строків та бюджету.

Результат:

Результатом цього етапу є документи «Звіт про ПВО» та «Статут проекту». Документи затверджуються фахівцями замовника. Також результатом ППО буде остаточний вибір програмного продукту.

У документі «Звіт про ППО» відображено:

 •   план проекту автоматизації, деталізований до кожного етапу проекту з описом призначення кожного етапу та виконуваних робіт;
 •   перелік напрямків автоматизації;
 •   перелік необхідних змін програмного продукту;
 •   ролі користувачів системи;
 •  технічні вимоги до системи та порядок приймання робіт.

У документі «Статут проекту» відображено:

 •   рамки проекту;
 •   мета проекту;
 •   тимчасові рамки (обмеження) проекту;
 •   критерії успішності проекту;
 •   оргструктура проекту;
 •   ключові учасники проекту;
 •   менеджер проекту (замовник);
 •   менеджер проекту (Абіс);
 •  принципи роботи з проекту;
 •  технічні умови виконання;
 •  узгодження результатів робіт;
 •   оформлення результатів робіт;
 •   ризики проекту;
 •   план робіт із проекту.
Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление производственным предприятием для Украины 8» в компании «Лукойл» (Одесса) Отзыв о внедрении регламентированного и бухгалтерского учета в компании «Винфорт» (Киев, Одесса) Отзыв о проекте IT-аудита в компании «Олдi» (Киев, Донецк, Житомир, Днепропетровск, Симферополь) Отзыв о проекте комплексной автоматизации в компании «Виола» (Запорожье) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Пласке» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Солнечная долина» (Одесса) Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление торговлей для Украины 8» в компании «Тумен» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта автоматизации оперативного учета в компании «Эста Холдинг» (Донецк, Киев) Отзыв по обучению работе в программном комплексе ABIS-ISO сотрудников «Таврия-В» (Киев, Одесса, Николаев, Харьков, Львов и пр.)