BAS Медицина

Програмні продукти «BAS Медицина» призначені для автоматизації діяльності медичних організацій різних організаційно-правових форм, що надають медичну допомогу в амбулаторно-поліклінічних та стаціонарних умовах, а також для автоматизації кількісно-сумового обліку медичних матеріалів, медикаментів та товарів медичного призначення в аптечних пунктах.

Вартість «BAS Медицина. Лікарня» складає 43 200 грн., а «BAS Медицина. Поліклініка» - 25 200 грн

Повна функціональність реалізована у версії продукту BAS Медицина. Лікарня». У версії «BAS Медицина. Поліклініка» відсутня кількісно-сумовий облік медичних матеріалів, а також функціональні розділи стаціонару та приймального відділення.

«BAS Медицина» дозволяє створити єдиний інформаційний простір медичної організації з поділом доступу до цих рольових принципів. При цьому в одній інформаційній базі можна вести облік кількома медичними організаціями.

Конфігурація автоматизує такі види діяльності медичної організації:

 • Облік пацієнтів: запровадження відомостей про пацієнтів, включаючи персональні дані, контактну інформацію, дані медичного страхування та іншу інформацію.
 • Ведення електронних медичних карток пацієнта.
 • Облік та ведення лікарських ділянок, прикріплення пацієнтів до лікарських ділянок.
 • Формування замовлень пацієнта, планування медичних послуг (запис приймання), формування рахунків на оплату.
 • Планування роботи медичної організації: складання графіків роботи медичного персоналу, приміщень та обладнання, планування завантаження медичних робочих місць.
 • Прийом оплати за медичні послуги від фізичних осіб: облік готівкових та безготівкових коштів, друк касових чеків.
 • Формування змінного завдання медичного персоналу.
 • Реєстрація документів: контрольна картка диспансерного спостереження; направлення на госпіталізацію, відновлювальне лікування, обстеження, консультацію; талону амбулаторного пацієнта; медичного свідоцтва про смерть (форма №106/у); рецептів (форми Ф1, Ф3).
 • Облік устаткування, що використовується при наданні медичної послуги.
 • Взаємодія з PACS та медичним обладнанням за стандартом DICOM 3.
 • Врахування виконаних медичних послуг.
 • Формування електронних медичних документів, налаштування шаблонів медичних документів та готових фраз.
 • Формування, друк та облік лікарняних листів.
 • Управління взаємовідносинами з контрагентами: ведення відомостей про контрагентів - страхових компаній та інших юридичних осіб, ведення угод та договорів на надання медичної допомоги.
 • Здійснення взаєморозрахунків із юридичними особами (страховими компаніями), формування реєстру рахунків за надану медичну допомогу.
 • Управління правилами продажу медичних послуг: встановлення цін та знижок.
 • Управління маркетинговими заходами.
 • Проведення профоглядів для працівників підприємств.
 • Реєстрація взаємодій з пацієнтами за телефоном та електронною поштою для роботи Call-центрів.
 • Персональні оповіщення пацієнтів та лікарів через SMS та email.

Крім того, прикладне рішення "BAS Медицина" призначене для автоматизації діяльності лікарняних аптек медичних організацій будь-якої форми власності.

У контексті лікарняних аптек конфігурація призначена для вирішення наступних завдань:

 • ведення обліку руху номенклатури аптечних товарів, у тому числі за серіями, термінами придатності, за документами партії (документами надходження до аптеки);
 • облік за складами (сумовий та кількісний) та за місцями зберігання складу (кількісний);
 • ведення обліку аптечних товарів всіх рівнях звернення до організації: як у аптечних складах, і у відділеннях медичної організації;
 • ведення роздільного обліку за джерелами фінансування;
 • реєстрація надходження аптечних товарів від постачальників на склади, аптеки та оприбуткування (введення залишків чи надлишків за результатами інвентаризації);
 • реєстрація повернень товарів постачальникам;
 • реєстрація розміщення аптечних товарів із місць зберігання (у разі ведення кількісного обліку за місцями зберігання);
 • реєстрація відпустки у відділення, переміщення товарів між складами;
 • реєстрація списання аптечних товарів;
 • реєстрація виготовлення лікарських засобів;
 • реєстрація фасування готових аптечних товарів із упаковки постачальника в упаковку лікарняної аптеки;
 • реєстрація інвентаризації товарно-матеріальних цінностей як у аптечних складах, і у відділеннях медичної організації;
 • формування вимог відділень за формальними ознаками лікарського засобу (за діючою речовиною або за міжнародним непатентованим найменуванням, торговими найменуваннями, формою випуску тощо);
 • формування розгорнутих аналітичних звітів щодо руху аптечних товарів;
 • перевірка серій за переліком вилучених із обігу лікарських препаратів;
 • підтримка зовнішнього торговельного обладнання: термінали збирання даних, сканери штрих-кодів і т.д.

Спеціалізоване рішення враховує особливості бізнес-процесів обігу медикаментів та видаткових медичних матеріалів на складах та у відділеннях (кабінетах) усередині медичної організації. p align="justify"> Конфігурація може використовуватися для будь-яких складів медичної організації (у тому числі господарських), так як реалізований універсальний підхід до обліку товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) різного виду. Разом із цим передбачено спеціалізовані механізми для обліку лікарських засобів.

Спеціалізовані механізми для обліку лікарських засобів мають на увазі ведення аналітичного обліку та формування звітності щодо належності ліків до списків:

 • наркотичні та психотропні речовини (за групами);
 • сильнодіючі та отрути;
 • безрецептурна відпустка.

Рішення дозволяє вести аналітичний облік ліків за формальними ознаками:

 • діюча речовина або міжнародне непатентоване найменування;
 • торгове найменування;
 • лікарська форма та форма випуску.

Завдяки більшим можливостям налаштування програма здатна виконувати всі функції обліку – від ведення довідників та введення первинних документів до отримання аналітичних звітів, на основі яких керівники різних підрозділів можуть ухвалювати обґрунтовані управлінські рішення.

Конфігурація автоматизує такі напрями діяльності медичної організації:

 • Управління закупівлями: облік закупівель у розрізі постачальників та договорів з контрагентами, щодо кожної номенклатурної позиції у кількісному та сумовому вираженні.
 • Оформлення повернень: реєстрація повернень постачальникам та актів про розбіжність у кількості та якості при прийомі товару при оформленні розбіжностей із постачальниками.
 • Аналіз ефективності витрат: оцінка ефективності фінансових витрат на закупівлю аптечних товарів за допомогою ABC/VEN-аналізу.
 • Управління запасами в аптеці: загальний предметно-кількісний облік руху номенклатури аптечних товарів за серіями, термінами придатності, документами партії (документами надходження в аптеку), облік руху аптечних товарів як загалом за складами, так і за місцями зберігання всередині складу.
 • Облік за джерелами фінансування: роздільний облік руху аптечних товарів за джерелами фінансування закупівель.
 • Ведення формулярних переліків організації та відділень: ведення формулярних переліків організації та формулярних переліків конкретних відділень, що дозволяють обмежити перелік номенклатурних позицій, доступних для формування вимог до аптеки.
 • Управління виготовленням медичних препаратів: облік виготовлення та фасування лікарських засобів із лікарських прописів у рецептурно-виробничому відділі.
 • Управління запасами у відділеннях та кабінетах: персоніфікований облік витрат лікарських засобів та медичних виробів при наданні медичних послуг, автоматизації процесів погодження, затвердження та виконання вимог відділень.
 • Контроль наявності серій, вилучених з обігу: за допомогою відповідної обробки здійснюється пошук забракованих серій у залишках товарів. За відповідних налаштувань програми контроль забракованих серій відбувається на етапі надходження лікарських засобів.
 • Управління роздрібним продажем: автоматизація ведення обліку в роздрібному аптечному пункті медичного закладу з використанням торговельного обладнання.

Однак конфігурація не призначена для ведення повноцінного бухгалтерського обліку та формування всіх необхідних регламентних документів для подання їх до державних податкових органів. Ці завдання вирішуються за іншими бухгалтерських конфігураціях.

У програмі «BAS Медицина» передбачена можливість вивантаження даних на рівні первинних документів та проводок у наступні конфігурації:

 • «BAS Бухгалтерія»

Конфігурація дозволяє вести облік від імені кількох медичних організацій будь-якій кількості складів. Медична організація складається з різних підрозділів, працівники яких забезпечують взаємодію організації з пацієнтами, страховими компаніями, засновниками та постачальниками та подають керівництву різні звіти про результати своєї діяльності. Підрозділи, що беруть участь у обороті медикаментів та видаткових медичних матеріалів (склади, лікувальні відділення, кабінети), провадять діяльність з управління матеріальними ресурсами медичної організації. Результати руху матеріальних ресурсів медичної організації передаються бухгалтерську конфігурацію. За підсумками результатів діяльності з управління матеріальними ресурсами медичної організації у конфігурації «BAS Медицина» можна формувати звіти, надані державним органам.

Використання конфігурації «BAS Медицина» дозволяє здійснити комплексну автоматизацію складів та відділень медичної організації. Менеджери служб управління закупівлями товарів матимуть змогу відстежити весь «життєвий цикл» товару, починаючи з моменту планування закупівель до моменту відвантаження товарів постачальниками.

Працівники складу та матеріально відповідальні співробітники відділень зможуть вести детальний оперативний облік товарів на складах, у відділеннях та кабінетах. У цьому забезпечується облік товарно-матеріальних цінностей різного виду (медикаментів, медичних виробів, інших матеріалів), оформлення всіх документів. Медичний управлінський персонал (у тому числі лікарі з клініко-експертної роботи та лікарі-фармакологи) зможуть оцінювати структуру закупівель та споживання медикаментів з позицій фармакоекономіки, оцінювати динаміку фінансових витрат на ту чи іншу групу препаратів, робити різні вибірки за фармакологічними ознаками ліків.

Керівник підприємства зможе отримувати різноманітні звіти, які у стислій та зручній формі показують поточний стан справ у закупівлях та споживанні медикаментів та видаткових медичних матеріалів у медичній організації.

Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление производственным предприятием для Украины 8» в компании «Лукойл» (Одесса) Отзыв о внедрении регламентированного и бухгалтерского учета в компании «Винфорт» (Киев, Одесса) Отзыв о проекте IT-аудита в компании «Олдi» (Киев, Донецк, Житомир, Днепропетровск, Симферополь) Отзыв о проекте комплексной автоматизации в компании «Виола» (Запорожье) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Пласке» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Солнечная долина» (Одесса) Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление торговлей для Украины 8» в компании «Тумен» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта автоматизации оперативного учета в компании «Эста Холдинг» (Донецк, Киев) Отзыв по обучению работе в программном комплексе ABIS-ISO сотрудников «Таврия-В» (Киев, Одесса, Николаев, Харьков, Львов и пр.)