BAS Бухгалтерія КОРП

BAS Бухгалтерія КОРП є комплексним продуктом, що автоматизує основні функції бухгалтерської служби: виписку та перевірку первинних документів; ведення бухгалтерського та податкового обліку; ведення кадрового обліку та нарахування заробітної плати; підготовку та здачу регламентованої звітності; розрахунки із бюджетом. Рішення має розширений кадровий облік та дозволяє вести розрахунок складної заробітної плати.

Вартість основного постачання 24 000 грн з ПДВ

Для розширення кількості робочих місць необхідно придбати додаткові ліцензії на платформу

Бухгалтерський та податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

Кому підходить рішення «BAS Бухгалтерія. КОРП»:

 • користувачам програм «BAS Бухгалтерія. ПРОФ» та попередніх версій, яким потрібен розширений кадровий облік та потужний розрахунок заробітної плати;
 • користувачам, які мають досвід роботи з комплексними конфігураціями попередніх поколінь, наприклад, «7.7. Комплексне постачання» або «Управління торговим підприємством», якщо автоматизовані бізнес-процеси функціонували «від первинних вхідних документів до виписки документів на продаж».

Вартість «BAS Бухгалтерія. КОРП» 24 000 грн.

Для розширення кількості робочих місць необхідно придбати додаткові ліцензії на платформу.

Порівняння можливостей BAS Бухгалтерія. КОРП BAS Бухгалтерія. ПРОФ
Базовий облік кадрів + +
Базова зарплата (оклад, індексація, прості надбавки...) + +
Облік податків та внесків + +
Розширений кадровий облік (штатний розклад, військовий облік, ...) + -
Додаткові нарахування + -
Облік роботи за договорами ДПГ + -
Облік робочого часу + -
Нарахування за середнім заробітком (лікарняні, відпустки, ..) + -
Розрахунки з ФСС + -
Облік утримань (аліменти, виконавчі листи, ...) + -
Регламентована звітність + +
Облік кадрів та розрахунок зарплати у зовнішній програмі - +
Обмеження доступу до зарплатних даних + -

Основні функціональні можливості «BAS Бухгалтерія. КОРП»

Продукт «BAS Бухгалтерія. КОРП» є комплексним продуктом, що автоматизує основні функції бухгалтерської служби підприємства:

 • виписку та перевірку первинних документів;
 • ведення бухгалтерського та податкового обліку;
 • ведення кадрового обліку та нарахування зарплати;
 • підготовку та здачу регламентованої звітності; розрахунки із бюджетом.

Продукт автоматизує такі функції бухгалтерської служби:

 • Відображення у регістрах бухгалтерського обліку господарських операцій підприємства:
 • Виписка первинних документів з усіх розділів обліку;
 • Перевірка та документи, запроваджені оперативними службами підприємства; поділ прав на роботу з документами між бухгалтерською та оперативними службами;
 • Визначення бухгалтерських рахунків обліку активів та зобов’язань підприємства;
 • Формування бухгалтерських проводок (відображення в обліку) документів.

Облік торгівельної діяльності:

 • Виставлення рахунків на оплату, оформлення накладних та актів на продаж товарів та послуг в оптовій торгівлі;
 • Реєстрація рахунків постачальників, документів надходження товарів та послуг від постачальників;
 • Передача та прийом товарів на комісію;
 • Відображення роздрібного продажу;
 • Повернення товарів від покупців та постачальникам.

Облік виробничої діяльності:

 • Виробництво готової продукції та напівфабрикатів, надання послуг виробничого характеру;
 • Реєстрація прямих та непрямих виробничих витрат, їх включення до виробничої собівартості.

Облік коштів та розрахунків:

 • Виписка платіжних доручень та касових ордерів;
 • Облік руху готівкових та безготівкових коштів;
 • Облік еквайрингових операцій;
 • Облік розрахунків із клієнтами та постачальниками, виділення сум авансів;
 • Облік операцій на іноземній валюті.

Облік матеріальних цінностей:

 • Кількісний облік та визначення собівартості запасів;
 • Врахування необоротних активів.

Кадровий облік та нарахування зарплати:

 • Нарахування зарплати працівникам підприємства з окладу, іншим нарахуванням та утриманням з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
 • Облік робочого часу;
 • Ведення взаєморозрахунків із працівниками до виплати зарплати та перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
 • Депонування;
 • Розрахунок регламентованих законодавством податків та внесків, оподатковуваною базою яких є заробітна плата працівників організацій.

Закриття періоду:

 • Виконання завершальних операцій періоду: розподіл витрат та розрахунок собівартості, розрахунок курсових різниць, визначення фінансових результатів та ін.
 • Аналіз операцій періоду за допомогою стандартних бухгалтерських та аналітичних звітів.

Податковий облік:

 • Визначення сум 1-ї події, нарахування податкових зобов’язань та податкового кредиту;
 • Виписка податкових накладних та додатків до них, реєстрація вхідних податкових документів;
 • нарахування податкової амортизації необоротних активів;
 • Облік доходів та витрат платника Єдиного податку.

Регламентована звітність:

 • формування фінансової, податкової, статистичної та інших форм регламентованої звітності за даними обліку;
 • Інтеграція із сервісом здачі електронної звітності «FREDO Звіт».

Порядок покупки програмного продукту

Програмний продукт постачається в електронному вигляді. У комплект поставки входять усі необхідні дистрибутиви, документація, набір пінкодів, реєстраційна анкета та користувальницька угода. Можна придбати основне постачання програмного продукту разом із клієнтськими та серверними ліцензіями.

Дистрибутиви програмних продуктів доступні після придбання особистого кабінету користувача на Порталі ІТС.

Апгрейд на продукт «BAS БУХГАЛТЕРІЯ. КОРП»

Придбати товар «BAS Бухгалтерія. КОРП» на умовах апгрейду (окремо або разом із клієнтськими або серверними ліцензіями) можуть зареєстровані користувачі нижчеперелічених програмних продуктів:

 • усі версії Платіжні документи 7.7;
 • усі версії Бухгалтерія 7.7;
 • усі версії Зарплата та Кадри 7.7;
 • усі версії продуктів лінійки 8, що включають одну або кілька конфігурацій:
 • Бухгалтерія;
 • Зарплата та Управління Персоналом;
 • Управління торговим підприємством;
 • рішення для бюджетної галузі;
 • усі версії технологічних поставок;
 • BAS Бухгалтерія.

Вартість апгрейду обчислюється за формулою: сумарна вартість програмних продуктів, що купуються, мінус вартість продукту, що здається на апгрейд плюс 27 грн., але не менше половини вартості придбаного набору продуктів.

Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление производственным предприятием для Украины 8» в компании «Лукойл» (Одесса) Отзыв о внедрении регламентированного и бухгалтерского учета в компании «Винфорт» (Киев, Одесса) Отзыв о проекте IT-аудита в компании «Олдi» (Киев, Донецк, Житомир, Днепропетровск, Симферополь) Отзыв о проекте комплексной автоматизации в компании «Виола» (Запорожье) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Пласке» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Солнечная долина» (Одесса) Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление торговлей для Украины 8» в компании «Тумен» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта автоматизации оперативного учета в компании «Эста Холдинг» (Донецк, Киев) Отзыв по обучению работе в программном комплексе ABIS-ISO сотрудников «Таврия-В» (Киев, Одесса, Николаев, Харьков, Львов и пр.)