BAS Облік в ОСББ

Программа "BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях"(Business automation software for Accounting in ACMB and management companies) призначена для автоматизації управління та обліку на підприємстві житлово-комунальної сфери будь-якої організаційної форми. Дозволяє організувати єдину інформаційну систему керувати різними аспектами своєї діяльності.

Найменування Вартість, грн. з ПДВ
Business automation software for Accounting in ACMB and management companies 8 400
Business automation software for Accounting in ACMB and management companies. Additional license for 1 house 3 600
Business automation software for Accounting in ACMB and management companies. Additional license for 5 houses 10 800
Business automation software for Accounting in ACMB and management companies. Additional license for 10 houses 21 000
Business automation software for Accounting in ACMB and management companies. Additional license for 20 houses 37 800
Business automation software for Accounting in ACMB and management companies. Additional license for 50 houses 88 800

Розширення кількості автоматизованих робочих місць здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на платформу (На 1, 5, 10, 20, 50, 100, 300, 500 робочих місць). Кількість ліцензій на використання, що придбаються, визначається виходячи з потреби в максимальній кількості одночасно працюючих користувачів з конфігурацією.

ОПИС ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ РІШЕННЯ "BAS ОБЛІК В ОСББ І КЕРУЮЧИХ КОМПАНІЯХ"

Програма «BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях» - це прикладне рішення, яке охоплює основні завдання управління та обліку на підприємстві житлово-комунальної сфери будь-якої організаційної форми. Дозволяє організувати єдину інформаційну систему керувати різними аспектами своєї діяльності.
Система призначена для ведення лише управлінського обліку. Для ведення бухгалтерського та податкового обліку рекомендується придбати програму «BAS Бухгалтерія». Для спільного використання з цією програмою в прикладному рішенні реалізовано обмін даними на рівні документів, що вивантажуються.
Для підприємств, які з кількох організацій, передбачено можливість ведення управлінського обліку з кожної з них.
Управлінський облік ведеться за даними, зафіксованими у документах. Факт здійснення операцій вводиться один раз і отримує надалі відображення у різних розділах управлінського обліку з формуванням необхідної звітності.
Система має можливість реєстрації та формування первинних документів господарської діяльності підприємства: фінансових, складських тощо. Електронні аналоги паперових документів дозволяють у зрозумілій формі реєструвати господарські операції у системі.
Аналітичні звіти, які є у прикладному рішенні, дозволяють користувачам отримувати інформацію з усіх розрізів обліку.
Користувач може самостійно задавати (налаштовувати) рівень деталізації та критерії відбору даних у звітах відповідно до специфіки завдань, що вирішуються, а також формувати власні варіанти налаштування звітів.

Програма має такі основні функціональні можливості:

 • Автоматизація розрахунку вартості кожної з послуг, що надаються споживачам, відповідно до чинних тарифів, норм і умов, що впливають на результати обчислень;
 • Коригування вартості кожної наданої споживачеві послуги за наявності пільг та субсидій у споживача;
 • Реєстрація сум взаєморозрахунків із споживачами послуг за кожною з послуг з урахуванням пільг та субсидій;
 • Визначення сум грошових коштів, що підлягають відшкодуванню керуючої організації державних структур, що компенсують витрати керуючої організації, пов’язані з наданням пільг та субсидій;
 • Облік сум взаєморозрахунків за кожною з наданих послуг із державними структурами, що компенсують витрати керуючої організації, пов’язані з наданням пільг та субсидій;
 • формування друкованих форм квитанцій на оплату споживачам послуг;
 • Облік отриманих коштів від споживачів послуг;
 • Облік отриманих коштів від державних структур, що компенсують витрати керуючої організації, пов’язані з наданням пільг та субсидій;
 • Аналіз стану взаєморозрахунків із споживачами послуг;
 • Аналіз стану взаєморозрахунків із відповідальними державними структурами.

Швидкий початок роботи


Для швидкого початку роботи з прикладним рішенням призначено спеціальну обробку, що складається з десяти розділів. Номери підрозділів визначають послідовність роботи з ними: завершивши роботу у першому розділі, слід переходити до другого тощо.
Обробка включає такі розділи:

 • Параметри обліку;
 • Інформація про організацію;
 • Будівлі;
 • Об’єкти особових рахунків;
 • Послуги;
 • Пільги;
 • тарифи;
 • Список фізичних осіб;
 • Особові рахунки;
 • Введення початкових залишків.

Особові рахунки

«BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях» забезпечує підтримку будь-яких операцій, пов’язаних із особовими рахунками.
Лицьовий рахунок у прикладному рішенні – це зведення даних, що містить інформацію, необхідну для розрахунку вартості ЖКП, що надаються власникам особового рахунку керуючою організацією.
До кожного особового рахунки встановлюються такі характеристики:

 • Об’єкт особового рахунку: квартира, частина квартири, офіс, паркінг тощо;
 • Характеристики об’єкта особового рахунку: загальна, додаткова, житлова, опалювальна площа;
 • Відповідальний власник: особа, на яку оформлено особовий рахунок;
 • Кількість осіб, які проживають та зареєстровані на території об’єкта особового рахунку;
 • Список послуг, що надаються керуючою організацією власнику особового рахунку (та членам його сім’ї);
 • Спосіб визначення обсягу споживання для кожної послуги: за нормами або приладами обліку;
 • Паспортний стіл з уточнюючою інформацією щодо кожного споживача послуг, з часткою власності та за рівнем спорідненості;
 • Прилади обліку визначення обсягів споживання послуг;
 • Уточнююча інформація визначення обсягів споживання послуг з норм;
 • Тарифи на послуги;
 • Пільги, що надаються відповідальному власнику особового рахунку та членам його сім’ї;
 • Субсидії, що надаються власнику особового рахунку та членам його сім’ї.
 • Регіональні субсидії, що надаються власнику особового рахунку та членам його сім’ї.

Прилади обліку

«BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях» забезпечує підтримку наступних операцій, пов’язаних із приладами обліку:

 • Ведення списку приладів обліку;
 • Реєстрація технічних характеристик приладів обліку;
 • Закріплення приладів за особовими рахунками із зазначенням початкових показань;
 • Вимкнення приладів обліку;
 • Щомісячна реєстрація показань приладів обліку;
 • Реєстрація демонтажу приладів для перевірки;
 • Реєстрація монтажу пристроїв після перевірки.

Нарахування та взаєморозрахунки

У цьому розділі проводиться розрахунок та коригування вартості ЖКП, що надаються споживачам протягом місяця, виписка квитанцій на оплату цих послуг, облік отримання коштів за надані послуги та аналіз стану взаєморозрахунків із споживачами послуг, постачальниками та фондами.
У розділі здійснюються такі операції:

 • щомісячні нарахування за особовими рахунками;
 • перерахунок за особовими рахунками за попередні місяці;
 • виконання разових нарахувань за особовими рахунками;
 • виконання розподілу додаткових нарахувань;
 • нарахування пені за особовими рахунками.

У розділі також можна реєструвати рух коштів:

 • надходження безготівкових коштів від відповідальних власників особових рахунків та фондів;
 • оплату готівкою постачальникам;
 • надходження готівки від відповідальних власників особових рахунків.

Запаси

«BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях» автоматизує такі бізнес-процеси із запасами:

 • кількісний облік запасів різних складах підприємства;
 • купівля послуг ЖКГ у постачальників;
 • покупка інших послуг у постачальників.

Під запасами маються на увазі витратні матеріали, запасні частини та інструменти, що використовуються при усуненні несправностей на технічному устаткуванні споживачів послуг та під час проведення планових ремонтів житлових комплексів.

Аварійно-диспетчерська служба

«BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях» забезпечує облік взаємодії між споживачами послуг та організацією, що управляє:

 • Проведення планових ремонтів об’єктів житлового та нежитлового фонду;
 • Усунення аварійних ситуацій на технічному устаткуванні споживачів.

Передбачено можливості виконання ремонтних робіт та усунення несправностей щодо конкретного особового рахунку або будівлі загалом.
У розділі Аварійно-диспетчерська служба виконується:

 • Реєстрація заявки споживача послуг;
 • уточнення потреб заявника;
 • Визначення спеціалістів, які виконуватимуть роботи;
 • Погодження з фахівцями потреби у запасах, необхідні виконання робіт;
 • Визначення наявності необхідних запасів та звернення до служби постачання із заявою про необхідність їх закупівлі;
 • Постановка завдання виконавцям виконання робіт;
 •  Реєстрація підтвердження виконавця про виконану роботу та використані запаси;
 • Реєстрація підтвердження від заявника інформації: про використані матеріали, про час, витрачений фахівцями, а також його оцінка якості виконаних робіт;
 • Оформлення документів для служби нарахувань та взаєморозрахунків, що відображають вартість виконаних робіт та витрачених матеріалів у відпускних цінах;
 • Аналіз заявок.

Паспортний стіл

Розділ призначений для створення робочого середовища фахівця, який виконує функції працівника паспортного столу.
Розділ є автономним: інформація, що накопичується у розділі, ніяк не використовується в інших розділах обліку.
У програмі автоматизовано такі операції:

 •  Ведення списку фізичних осіб, які потребують реєстрації;
 • Первинна реєстрація відповідального власника особового рахунку. Оформлення та друк облікової форми А1 відповідального власника особового рахунку;
 • Первинна реєстрація членів сім’ї власника особового рахунку. Друк зміненої облікової форми А1 власника особового рахунку;
 • Внесення даних про зміни форми А1. Друк зміненої облікової форми А1 власника особового рахунку;
 • Зняття із реєстрації фізичних осіб. Друк зміненої облікової форми А1 власника особового рахунку.

Голосування споживачів послуг

У «BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях» автоматизовано підготовку та проведення загальних зборів власників, підрахунок результатів голосувань, зберігання історії зборів та голосувань.
Процес організації зборів голосування складається з наступних етапів:

 • Визначення правил, за дотримання яких результати голосування набирають законної сили;
 • Підготовка до проведення голосування;
 • Реєстрація факту проведення зборів;
 • Аналіз результатів голосування.

У системі підготовка до проведення Голосування полягає у формуванні списку питань, що виносяться на голосування. Питання, винесене на Голосування, може бути Організаційним та не мати матеріальної вартості. Для кожного питання, крім найменування, призначається його Розширений опис, який може включати будь-яку інформацію, наприклад, термін виконання, склад платників, термін оплати, вартість тощо.
Результатом підготовки до проведення зборів є:

 • Друкована форма оголошення, причому з кожного питання, яке виноситься голосування, створюється окрема форма. У формі зазначається питання, час та місце голосування, склад учасників;
 • Друкована форма протоколу голосування, до якого заноситься інформація про результати поіменного голосування;
 • Друкована форма іменного бюлетеня для голосування.

Управління взаємодіями

"BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях" надає набір функцій для управління взаємодіями.
У розділі розміщено основні налаштування для таких інструментів:

 • elegram бот;
 • Сайт ЖКГ;
 • SMS-повідомлення.

Налаштування Telegram робота виконується в кілька етапів:

 •  Налаштування зв’язку з "Telegram";
 • Створення нового користувача;
 • Управління користувачами Telegram;
 • Налаштування клавіатури Telegram.

Telegram бот використовується для зв’язку з відповідальними власниками особистих рахунків. Відповідальні власники зможуть переглядати інформацію щодо заборгованості, показання приладів обліку та отримувані повідомлення щодо внесення оплати за особовими рахунками.

Налаштування та адміністрування

«BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях» надає набір сервісних функцій, пов’язаних із роботою програмного продукту.
У розділі встановлюються основні параметри системи.
Крім того, у розділі підтримується:

 • Реєстрація користувачів, призначення їм ролей та прав;
 • Аналіз роботи користувачів із використанням журналу реєстрації;
 • Перегляд списку активних користувачів;
 • Обмін даними;
 • Повнотекстовий пошук об’єктів;
 • Видалення помічених об’єктів;
 • встановлення дат заборони зміни даних;
 • Резервне копіювання інформаційної бази;
 • Оновлення програми;
 • Відновлення інформаційної бази.

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Сервісне обслуговування прикладного рішення "BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях" та підтримка користувачів щодо роботи з платформою здійснюється за договором Інформаційно-технологічного супроводу (ІТС) з активним сервісом ІТС Галузевої 1-ї Категорії.

Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление производственным предприятием для Украины 8» в компании «Лукойл» (Одесса) Отзыв о внедрении регламентированного и бухгалтерского учета в компании «Винфорт» (Киев, Одесса) Отзыв о проекте IT-аудита в компании «Олдi» (Киев, Донецк, Житомир, Днепропетровск, Симферополь) Отзыв о проекте комплексной автоматизации в компании «Виола» (Запорожье) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Пласке» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Солнечная долина» (Одесса) Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление торговлей для Украины 8» в компании «Тумен» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта автоматизации оперативного учета в компании «Эста Холдинг» (Донецк, Киев) Отзыв по обучению работе в программном комплексе ABIS-ISO сотрудников «Таврия-В» (Киев, Одесса, Николаев, Харьков, Львов и пр.)