BAS Комплексне управління підприємством

«BAS Комплексне управління підприємством», яке дозволяє забезпечити потреби в автоматизації підприємств різних галузей та видів діяльності. Використання цього рішення буде найефективнішим в умовах зростаючого бізнесу малих та середніх підприємств, управлінські процеси яких вимагають чіткої координації та узгоджених дій кількох виконавців.

Вартість BAS Комплексне управління підприємством 64 800 грн з ПДВ

Для розширення кількості робочих місць необхідно придбати додаткових ліцензій на платформу.

Продукт «BAS Комплексне управління підприємством» є комплексним рішенням, що охоплює основні контури управління та обліку, що дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємств малого та середнього бізнесу.

Презентація BAS Комплексне управління підприємством

Програмний продукт постачається в електронному вигляді. У комплект поставки входять усі необхідні дистрибутиви, документація, набір пінкодів, реєстраційна анкета та користувальницька угода. Можна придбати основне постачання програмного продукту разом із клієнтськими та серверними ліцензіями.

Продукт автоматизує такі види діяльності:

Управління фінансами:

 • Планування та облік руху безготівкових та готівкових коштів.
 • Облік кредитів, депозитів та позик.
 • Еквайринг (платіжні картки).
 • Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря.
 • Маршрути узгодження заявок.
 • Інвентаризація кас та банківських рахунків.
 • Аналітична звітність щодо руху коштів.

Бюджетування:

 • Види бюджетів, що настроюються, і розширена аналітика.
 • Моделювання сценаріїв.
 • Підтримка кількох валют.
 • Табличні форми введення та коригування.
 • Економічний прогноз
 • Аналіз досягнення планових показників.
 • Розширений фінансовий аналіз.

Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства:

 • Побудова ієрархічної моделі цілей та цільових показників.
 • Створення різних варіантів показників із можливістю порівняння.
 • Моніторинг цільових показників із розшифруванням вихідних даних.
 • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямами діяльності.
 • Різноманітність графічних форм аналітичних звітів.

Регламентований облік:

 • Налагодження правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку.
 • Врахування фактів господарської діяльності відстроченим проведенням з контролем актуальності відображення.
 • Оперативний контроль формування проводок довільного документа.
 • Автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них, виходячи з номенклатурного складу документів відвантаження.
 • Контроль повноти та правильності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ та податкового призначення придбання.

Управління персоналом та розрахунок заробітної плати:

 • Робота із персональними даними співробітників.
 • Облік руху кадрів та зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм та внутрішньої аналітичної звітності.
 • Організація роботи зі штатним розкладом.
 • Робота із договорами підряду.
 • Облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів.
 • Розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (у тому числі тарифної), відрядної та їх різновидів.
 • Використання показників ефективності діяльності організації та безпосередньо конкретного співробітника при розрахунку винагород за працю.
 • Розрахунок утримань із заробітної плати, у тому числі за виконавчими документами.
 • Нарахування інших доходів, не пов’язаних з оплатою праці та доходів у натуральній формі.
 • Проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітникам.
 • Аналіз нарахованої заробітної плати із використанням внутрішньої аналітичної звітності.
 • Набуття уніфікованих звітних форм.
 • Обчислення регламентованих законодавством податків та відрахувань до фонду оплати праці.
 • Формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, і персоніфікованої.

Керування виробництвом:

 • Планування та забезпечення матеріалами виробничої програми місяця.
 • Забезпечення матеріалами замовлення клієнта виробництва продукції.
 • Контроль та план-фактний аналіз витрати матеріалів.
 • Облік багатопередільного виробництва напівфабрикатним та безнапівфабрикатним методом.

Управління витратами та розрахунок собівартості:

 • Облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності у необхідних розрізах у натуральному та вартісному вимірі.
 • Оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві.
 • Врахування фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в необхідних розрізах.
 • Різні методи розподілу витрат за собівартість своєї продукції і виконуваних робіт, на виробничі витрати, напрями діяльності, витрати майбутніх періодів.
 • Розрахунок фактичної собівартості випуску у період.
 • Розрахунок відокремленої собівартості продукції, випущеної на замовлення клієнта.
 • Надання даних про структуру собівартості випуску.

Керування продажами:

 • Управління ефективністю процесів продажу та угод із клієнтом.
 • Воронка продажів.
 • Формування прайс-листів з інформацією щодо залишків товарів.
 • Використання регламентованих процесів продажу, бізнес-процесів управління складними продажами.
 • Розширене управління замовленнями клієнтів, типові та індивідуальні правила продажу, угоди.
 • Самообслуговування клієнтів.
 • Управління торговими представниками.
 • Моніторинг стану процесів продажу.
 • Імовірна оцінка прогнозу продажів.
 • Роздільний облік по партнерам (управлінський облік) та контрагентам (регламентований облік).
 • Автоматичний контроль за лімітом заборгованості.
 • Інвентаризація взаєморозрахунків.
 • Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за набором параметрів.
 • Розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності щодо стану взаєморозрахунків.

Управління закупівлями:

 • Оперативне планування закупівель виходячи з планів продажу, планів виробництва та невиконаних замовлень покупців.
 • Оформлення замовлень постачальникам та контроль їх виконання.
 • Реєстрація та аналіз виконання додаткових умов за договорами з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами та строками поставок.
 • Підтримка різних схем прийому товарів від постачальників, зокрема прийом на комісію.
 • Оформлення невідфактурованих поставок із використанням складських ордерів.
 • Аналіз потреб складу та виробництва у товарах, готової продукції та матеріалах.
 • Наскрізний аналіз та встановлення взаємозв’язків між замовленнями клієнтів та замовленнями постачальникам.
 • Аналіз наслідків, яких може призвести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може призвести недопоставка товарів чи матеріалів).
 • Планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів та зарезервованих ТМЦ на складах.
 • Підбір оптимальних постачальників товару з їхньої надійності, історії поставок, критеріїв терміновості виконання замовлень, пропонованих умов доставки, територіальних або інших довільних ознак і автоматичне формування замовлень для них.
 • Складання графіків поставок та графіків платежів.

Управління складом та запасами:

 • Складна ієрархічна структура складів.
 • Управління адресним складом.
 • Забезпечення та резервування потреб замовлень.
 • Визначення та забезпечення страхових запасів.
 • Облік багатооборотної тари.
 • Управління інвентаризацією товарів.
 • Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів аналізу ABC/XYZ.
 • Розрахунок прогнозованого попиту.
 • Товари на складах за термінами придатності.
 • Управління доставкою.
 • Товарний календар.

Не знаєте де купити та впровадити «BAS Комплексне управління підприємством»? Довіртеся професіоналам!
Телефонуйте нам, номери телефонів:

+380 (48) 773-76-26, +38 (050) 392-87-55, +38 (097) 887-91-40
 

Встановимо. Налаштуємо. Навчимо.

 

Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление производственным предприятием для Украины 8» в компании «Лукойл» (Одесса) Отзыв о внедрении регламентированного и бухгалтерского учета в компании «Винфорт» (Киев, Одесса) Отзыв о проекте IT-аудита в компании «Олдi» (Киев, Донецк, Житомир, Днепропетровск, Симферополь) Отзыв о проекте комплексной автоматизации в компании «Виола» (Запорожье) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Пласке» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Солнечная долина» (Одесса) Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление торговлей для Украины 8» в компании «Тумен» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта автоматизации оперативного учета в компании «Эста Холдинг» (Донецк, Киев) Отзыв по обучению работе в программном комплексе ABIS-ISO сотрудников «Таврия-В» (Киев, Одесса, Николаев, Харьков, Львов и пр.)