BAS Малий бізнес (Small Business Solutions)

Малому бізнесу – ефективне керування!

"BAS Малий бізнес" - це готове рішення для управління та обліку на підприємствах малого бізнесу.

У програмі реалізовано найнеобхідніше для оперативного обліку, контролю, аналізу та планування на підприємствах з такими напрямами діяльності, як надання послуг (сервіс), підрядні (проектні) роботи, виробництво продукції, торгівля.

Рішення допомагає підвищити ефективність роботи компанії, надаючи власникам та керівникам широкий спектр інструментів для управління, а співробітникам – нові можливості для продуктивної роботи.

Рішення не перевантажене зайвою функціональністю, його можна легко налаштувати на особливості організації управління та обліку в компанії – це забезпечує можливість «швидкого старту» та зручність щоденної роботи. Програма реалізована повністю на керованих формах. Це дозволяє використовувати її в режимі товстого, тонкого або web клієнта, тобто працювати з системою з будь-якої точки світу

Вартість BAS Малий бізнес

Для розширення кількості робочих місць необхідно придбати додаткові ліцензії на платформу.

Функціональні можливості

Реєстрація господарських операцій та формування первинних документів господарської діяльності підприємства – торговельно-закупівельних, фінансових, складських, виробничих та ін. – виконуються за допомогою зрозумілих екранних форм-аналогів паперових документів з отриманням необхідних друкованих форм.

Усі дані – у єдиній інформаційній базі

У єдиній інформаційній базі:

 • база клієнтів;
 • банківські та касові операції, клієнт-банк, платіжний календар;
 • розрахунки із контрагентами, персоналом;
 • облік матеріалів, товарів, продукції;
 • замовлення клієнтів, замовлення-наряди;
 • планування та облік виконання робіт та надання послуг;
 • планування та облік виробничих операцій;
 • планування завантаження ресурсів підприємства;
 • торгові операції, у тому числі роздрібні продажі;
 • облік персоналу; розрахунок заробітної плати;
 • облік витрат та розрахунок собівартості;
 • майно, капітал;
 • доходи, витрати, прибутки та збитки;
 • регламентована звітність для ФОП;
 • фінансове планування (бюджетування) та ін.

Широкий спектр звітів забезпечує власникам, керівникам та співробітникам можливість швидко отримувати інформацію – у зручній для роботи та прийняття рішень формі, з необхідною оперативністю та деталізацією.

Програма не призначена для ведення бухгалтерського та податкового обліку – для цього зручно використовувати конфігурацію «BAS Бухгалтерія», і користуватися вивантаженням даних у це прикладне рішення.

Програму можна використовувати для кількох компаній або приватних підприємців – як незалежних, так і працюючих у рамках одного бізнесу. При зміні масштабів та структури бізнесу, підходів до управління чи організації робіт програма може бути переналаштована без великих витрат часу та грошей.

Маркетинг та продаж

«BAS Малий бізнес» підтримує ведення товарного асортименту, цін та знижок підприємства, планування продажів, а також роботу з покупцями та замовниками.

У програмі автоматизовано операції з товарним асортиментом:

 • реєстрація та зберігання номенклатури товарів та послуг підприємства;
 • реєстрація, зберігання різних видів цін номенклатури; друк прайс-листа;
 • реєстрація видів знижок та націнок;
 • встановлення та зміна ціни, розрахунок ціни за базовим видом цін, цінами номенклатури або цінами контрагента, округлення.

У програмі підтримується:

 • зберігання способу розрахунку ціни (базовий вид цін та відсоток націнки), підтримка динамічних та розрахункових цін;
 • зберігання формату для виду цін номенклатури, що використовується під час виведення ціни в прайс-лист;
 • зберігання інформації про користувача, який змінив ціну номенклатури.

Плани продажів можуть формуватися в натуральному та вартісному вираженні та складатися по підприємству в цілому або за окремими підрозділами.

Для аналізу ефективності продажів формується план-фактний аналіз продажів по окремих підрозділах, номенклатурних груп та товарів.

Підготовка продажів та робота з клієнтами у «BAS Малий бізнес» здійснюються операціями:

 • реєстрація та зберігання контактної інформації клієнтів;
 • реєстрація договорів із покупцями;
 • реєстрація та зберігання списку контактних осіб контрагентів та їх контактної інформації;
 • реєстрація подій при взаємодії з покупцями та замовниками – вхідні та вихідні дзвінки, листи, зустрічі та інше;
 • реєстрація замовлень покупців (замовлення фактично є специфікацією до договору, в якому відображено види товарів, робіт, терміни поставки/виконання, а також вартість);
 • реєстрація замовлень-нарядів (замовлення-наряд є одночасно документом планування виконання робіт та надання послуг, а також фактичним документом, що підтверджує факт виконання робіт, надання послуг, продажу товарів, обліку матеріальних та трудових витрат);
 • об’єднання замовлень покупців у проекти;
 • формування графіка відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг;
 • забезпечення потреби у товарах, роботах, послугах, що утворюється замовленнями покупців шляхом резервування вільних залишків товарів на складах, розміщення у замовленнях постачальникам та/або замовленнях на виробництво;
 • відстеження забезпечення замовлення покупця товарами, продукцією, роботами та послугами.

Документальне оформлення продажів продукції, робіт та послуг здійснюється товарними накладними чи актами виконаних робіт, а також у замовленнях-нарядах. З документів продажів формуються податкові документи.

Роздрібний продаж

«BAS Малий бізнес» може використовуватися в автоматизованих та неавтоматизованих роздрібних торгових точках.
Підтримується ведення кількісно-сумового чи сумового обліку.

Передбачено формування необхідної звітності. Підтримується формування та друк етикеток та цінників.

Постачання та закупівлі

"BAS Малий бізнес" забезпечує підтримку процесу управління запасами підприємства.

Службі постачання оперативно надається інформація для визначення та забезпечення внутрішніх та зовнішніх потреб у товарах та послугах: про наявність незабезпечених потреб у товарно-матеріальних запасах, роботах та послугах, про фактичні закупівлі, про відкриті замовлення постачальникам та замовлення на виробництво.

Забезпечення потреб здійснюється резервуванням товарів у вільному залишку у місцях зберігання, а також розміщенням у замовленнях постачальникам та у замовленнях на виробництво.

Для забезпечення процесу закупівель товарів, послуг та роботи з постачальниками автоматизовані операції:

 • реєстрація постачальників та контактної інформації;
 • зберігання цін постачальників та конкурентів, друк прайс-листа контрагента;
 • зберігання виду цін, виду знижки, виду цін контрагента за договором;
 • зберігання інформації про користувача, який змінив ціну номенклатури контрагента;
 • реєстрація та зберігання списку контактних осіб контрагентів та їх контактної інформації;
 • реєстрація подій при взаємодії з постачальниками та підрядниками – вхідні та вихідні дзвінки, листи, зустрічі та інше;
 • оформлення замовлень постачальникам та контроль їх виконання;
 • формування графіків постачання;
 • розрахунок потреб у запасах, визначення дефіциту запасів, формування рекомендацій поповнення запасів шляхом формування замовлень виробництва чи замовлень постачальникам.
 • Надходження товарно-матеріальних запасів на підприємство може відображатися за різними схемами:
 • надходження за плату від контрагента,
 • придбання підзвітною особою,
 • прийом на реалізацію від комісіонера,
 • отримання давальницької сировини та матеріалів у переробку.

Підтримується функція реєстрації надходження додаткових витрат придбання товарно-матеріальних запасів.

Запаси та склад

Для ведення обліку запасів підприємства на безлічі складів передбачені такі можливості:

 • роздільний облік запасів – власних товарів, матеріалів, продукції, а також товарів, прийнятих та переданих на комісію, та матеріалів, прийнятих та переданих у переробку;
 • облік довільних характеристик номенклатури (колір, розмір тощо. буд.), і навіть партій запасів;
 • облік у розрізі осередків місць зберігання (зони, стелажі, полиці тощо);
 • переміщення запасів (між місцями зберігання, видача в експлуатацію та повернення з експлуатації, списання на внутрішні потреби);
 • резервування запасів (облік запасів та витрат у розрізі замовлень покупців);
 • використання ордерної схеми обліку запасів (прибуткові складські ордери, видаткові складські ордери);
 • друк етикеток та цінників.

Підтримуються функції інвентаризації запасів та відображення результатів інвентаризації – оприбуткування та списання запасів.

Роботи, послуги, виробництво

"BAS Малий бізнес" підтримує управління процесами виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг.

Управління даними про склад та технологію виконуваних робіт та виробленої продукції здійснюється за допомогою специфікацій.

План-графік виробництва продукції формується замовленнями виробництва; план-графік виконання робіт, надання послуг – замовлення на виробництво та замовлення-наряди.

Планування завантаження ресурсів підприємства здійснюється замовленнями виробництва та замовленнями-нарядами.

Реєстровані замовлення на виробництво мають такі особливості:

 • можуть бути джерелами забезпечення потреб на замовлення покупців;
 • на замовлення на виробництво розраховується потреба в матеріалах та комплектуючих;
 • у відкритих замовленнях виробництва можуть бути розміщені потреби, утворені новими замовленнями покупців.

Конфігурація дозволяє реєструвати факт виготовлення. Випуск може бути оформлений як у виробничому підрозділі, так і на складі (наприклад, фасування, збирання комплектів). Продукція значиться за структурною одиницею, що її випустила, і може бути переміщена в іншу структурну одиницю – наприклад, на склад для подальшого продажу або в наступний цех за технологічним маршрутом.

Факт виконання роботи (надання послуги) та здавання її замовнику відображаються актом виконаних робіт, а також безпосередньо у замовленнях-нарядах.

Для планування робіт співробітників служать дві функції:

 • відрядні наряди - використовуються для видачі завдань на виконання технологічних операцій виробничого циклу виконавцям із відрядною оплатою праці; наряди можуть бути індивідуальними та бригадними;
 • завдання на роботу – використовуються для планування завантаження співробітників у рамках внутрішніх чи зовнішніх проектів.

Передбачається реєстрація фактичних відомостей про виконання робіт із нарядів та завдань. Ця інформація може бути використана надалі при розрахунку заробітної плати, а також для оцінки ефективності роботи та проведення план-фактного аналізу роботи персоналу.

Для обліку витрат підприємства та розрахунку фактичної собівартості підтримуються такі функції:

 • облік фактичних витрат - ведеться в необхідних розрізах у вартісному та натуральному вимірі;
 • розподіл матеріальних та нематеріальних витрат, понесених на випуск, – може бути здійснений як за зазначений період, так і на підставі конкретного документа випуску;
 • регламентний розрахунок фактичної собівартості випуску під час закриття періоду;
 • звіт про собівартість випущеної продукції та виконаних робіт.

Реалізовано простий механізм виконання робіт та надання послуг з використанням замовлень-нарядів (документів, що поєднують у собі функції замовлення покупця, рахунки на оплату, акта виконаних робіт та видаткової накладної для сфери сервісних послуг).

Грошові кошти

Програма дозволяє проводити облік коштів, а також формувати оперативний платіжний календар.
Управління коштами включає:

 • облік руху коштів у касі та на банківських рахунках,
 • оформлення первинних документів по банку та касі,
 • розрахунки з підзвітними особами,
 • формування платіжного календаря,
 • інтеграція із системою «клієнт-банк».

Зарплата та персонал

"BAS Малий бізнес" підтримує кадровий облік персоналу, включаючи співробітників, які працюють за сумісництвом, облік робочого часу (табель) та розрахунок заробітної плати працівників підприємства.

Кадровий облік включає такі функції:

 • оформлення прийому на роботу,
 • кадрове переміщення,
 • звільнення персоналу.
 • Можливості щодо розрахунку заробітної плати:
 • розрахунок заробітної плати, податків (ПДФО) та внесків (ЕСВ) здійснюється у розрізі видів нарахувань та утримань єдиним документом «Нарахування зарплати»;
 • формування платіжних відомостей на виплату зарплати та авансу працівникам;
 • облік робочого дня – використовується табель обліку робочого дня, що дозволяє вести облік часу як у днях, і зведено у період.

У розділі передбачена можливість формувати аналітичні звіти щодо розрахунків з персоналом, нарахувань та утримань працівників.

Майно

«BAS Малий бізнес» забезпечує ведення обліку майна (необоротних активів) – основних засобів та нематеріальних активів організації:

 • прийняття до обліку, зміна параметрів,
 • розрахунок амортизації,
 • продаж та списання.

Фінанси

У програмі «BAS Малий бізнес» реалізовано можливість ведення управлінського обліку, отримання управлінського балансу, формування та аналізу фінансового результату. Для цих цілей у системі передбачено управлінський план рахунків та механізм формування управлінських проводок документів.

Завдяки наявності таких звітів, як оборотно-сальдова відомість, кошти, доходи та витрати, прикладне рішення дозволяє формувати фінансову звітність за довільний період часу.

Для обліку доходів і витрат використовується спосіб нарахування чи спосіб нарахування та касовий спосіб.

Аналітичний облік доходів і витрат шляхом нарахування ведеться у межах напрямів діяльності, підрозділів, замовлень покупців, статей (рахунків) доходів і витрат.

За даними управлінського обліку, користувач отримує можливість формувати основні фінансові звіти:

 • управлінський баланс;
 • звіт про прибутки і збитки;
 • звіт про рух коштів.

У системі є можливість реєстрації фінансових планів (бюджетів):

 • прогнозний баланс;
 • бюджет прибутків та збитків;
 • бюджет руху коштів.

Також у розділі передбачено кошти для нарахування податків, введення та розподілу інших витрат, виклик процедури закриття місяця.

Для контролю діяльності підприємства з боку керівника призначено «Монітор керівника», в якому зведено основні показники:

 • залишки коштів на рахунках та в касах підприємства;
 • дебіторська заборгованість - загальна, прострочена;
 • кредиторська заборгованість - загальна, прострочена;
 • прибутки та збитки;
 • прострочені зобов’язання перед покупцями та замовниками щодо відвантаження товарів та надання послуг;
 • прострочені зобов’язання постачальників та підрядників щодо постачання товарів та надання послуг.

Додатково можна отримати таку інформацію:

 • загальні показники: продажі, доходи та витрати, стан оборотних коштів (грошових коштів, запасів та дебіторської заборгованості);
 • кошти: залишки та рух грошових коштів у розрізі статей, за період;
 • дебіторська заборгованість: залишки та динаміка за період, за строками боргу;
 • кредиторська заборгованість: залишки та динаміка у період, за термінами боргу.

Аналітичні звіти

Аналітичні звіти дозволяють отримувати інформацію з усіх розрізів обліку. Користувач може самостійно задавати (налаштовувати) рівень деталізації, параметри групування та критерії відбору даних у звітах відповідно до специфіки завдань, що вирішуються, а також зберігати власні налаштування звітів.

Налаштування параметрів обліку

У процесі налаштування здійснюється:

 • реєстрація інформації щодо організацій підприємства;
 • реєстрація структури підприємства – підрозділів, складів;
 • налаштування параметрів обліку;
 • налаштування сервісних функцій;
 • введення початкових даних у розділах обліку.

"Помічник початку роботи" спрощує початок роботи із системою. З його допомогою користувач, переходячи від етапу до етапу, може заповнити облікові дані, ввести залишки початку роботи і виконати основні налаштування програми. Є можливість відключення розділів обліку, які не використовуються на підприємстві, наприклад облік зарплати чи виробництва.

Доповнення функціоналу від 08.10.2021

нтеграція з конфігураціями "BAS Бухгалтерія", "BAS Роздрібна торгівля"

Обмін даними з програмами «BAS Бухгалтерія» та «BAS Роздрібна торгівля» двосторонній, з можливістю налаштування напрямків. Обмін проводиться на рівні документів та довідкової інформації.

Базова версія

Обмеження базової версії BAS Малий бізнес у порівнянні з версією ПРОФ:

 • не підтримує ведення обліку операцій більш як однієї фірми на одній інформаційної базі; при цьому є можливість ведення обліку кількох організацій в окремих інформаційних базах на одному комп’ютері
 • одночасно з однією інформаційною базою може працювати лише один користувач
 • не підтримує формування друкованих форм регламентованої звітності індивідуального підприємця - реалізовано лише обмін із сервісом здачі електронної звітності "FREDO Звіт"
 • не підтримує зміну конфігурації, можна використовувати лише типову конфігурацію та встановлювати її оновлення
 • не підтримує роботу у клієнт-серверному варіанті
 • не підтримує роботу розподілених інформаційних баз
 • не підтримує СОМ-з’єднання та Automation-сервер

Якщо в організації виникне потреба ведення багатофірмового обліку в єдиній інформаційній базі, одночасної роботи кількох користувачів або з’являться інші завдання, які не вирішуються в рамках обмежень базової версії, то в цьому випадку організація зможе перейти на програму "BAS Малий бізнес" ПРОФ, яка не має зазначені обмеження.

Телефонуйте нам, номери телефонів:
 +38 (048) 773-76-26, +38 (050) 392-87-55, +38 (097) 887-91-40.
 

Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление производственным предприятием для Украины 8» в компании «Лукойл» (Одесса) Отзыв о внедрении регламентированного и бухгалтерского учета в компании «Винфорт» (Киев, Одесса) Отзыв о проекте IT-аудита в компании «Олдi» (Киев, Донецк, Житомир, Днепропетровск, Симферополь) Отзыв о проекте комплексной автоматизации в компании «Виола» (Запорожье) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Пласке» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Солнечная долина» (Одесса) Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление торговлей для Украины 8» в компании «Тумен» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта автоматизации оперативного учета в компании «Эста Холдинг» (Донецк, Киев) Отзыв по обучению работе в программном комплексе ABIS-ISO сотрудников «Таврия-В» (Киев, Одесса, Николаев, Харьков, Львов и пр.)