Відгуки щодо впроваджених рішень

Відгук про впровадження проекту автоматизації оперативного обліку в компанії «ЕСТА Холдинг»

Група ЕСТА — найбільший інвестор у сфері нерухомості в Україні.

Основна діяльність ЕСТА сконцентрована у 3 основних напрямках:

 • інвестування та розвиток комерційної, а також житлової нерухомості преміум сегмента,
 • готельний бізнес,
 • управління та експлуатація нерухомості.

Керівництво компанії «ЕСТА ХОЛДИНГ» дотримується принципів удосконалення інструментів управління підприємством, оскільки без цього важко залишатися лідером у динамічному конкурентному середовищі. Одним із таких інструментів є якісна система обліку. У зв’язку з цим керівництво «ЕСТА ХОЛДИНГ» поставило мету — розробити методологію та автоматизувати бюджетне планування, управлінський, бухгалтерський та податковий облік та отримання всіх видів звітності.

Основою для побудови автоматизованої системи, яка вирішує завдання планування руху коштів, бюджетного планування та управлінського аналізу, стала єдина облікова база, побудована на функціоналі конфігурації «Управління торговим підприємством для України».

Для досягнення поставленої мети в ході проекту було автоматизовано такі блоки обліку:

 • бухгалтерський облік усіх компаній Холдингу за єдиними стандартами з урахуванням багатопрофільної діяльності,
 • податковий облік діяльності всіх компаній Холдингу,
 • зберігання параметрів за договорами оренди,
 • автоматизоване формування документів для орендарів,
 • облік витрат на відрядження з аналітикою по кожному відрядженню,
 • облік операцій фінансового лізингу з боку лізингоодержувача,
 • облік операцій з інвестиціями та цінними паперами,
 • облік паливно-мастильних матеріалів, шин та акумуляторів.

У ході проекту було автоматизовано понад 50 робочих місць у рамках єдиної бази даних на основі конфігурації «Управління торговим підприємством для України».

У цьому єдиному інформаційному просторі працюють 15 юридичних осіб, використовуючи загальну систему класифікаторів, правил та принципів обліку. Це дозволило компанії легко отримувати консолідовану звітність у всьому холдингу.

Під час запуску системи в експлуатацію було вжито заходів для прискорення процесу та зменшення його трудомісткості.

І тому оперативно і втрати даних перенесено початкові залишки по 26 організаціям з різних змін. Крім перенесення залишків за рахунками обліку, йдучи назустріч нашим побажанням, фахівці компанії «Абіс+» перенесли поточні документи певних видів за період, що передує запуску системи в експлуатацію. Це дало нам можливість вести повноцінний облік у новій базі даних з 01 січня 2011 року

Консультанти компанії «Абіс+» були присутні також під час запуску та допомагали оперативно долати труднощі, що виникають у роботі бухгалтерів холдингу. Таких результатів ми досягли за рахунок використання компанією «Абіс+» проектного підходу, відшліфованого багаторічною практикою нашого підрядника.

У рамках цієї методології ми пройшли такі послідовні етапи:

 • Написання Технічного завдання.
 • Адаптація програмного продукту «Управління торговим підприємством для України» відповідно до вимог Технічного завдання.
 • Навчання співробітників Холдингу користування новою системою відповідно до ролі.
 • Перенесення початкових довідників та залишків, а також історичних документів.
 • Запуск нової системи в експлуатацію.
 • Активний супровід системи.

За час проекту було виконано величезну роботу спільно з фахівцями «Абіс+», починаючи від постановки завдання і закінчуючи запуском системи в експлуатацію. На сьогоднішній день весь облік ведеться в єдиній базі і у будь-який момент можна сформувати звіт, щоб побачити актуальну картину в будь-якій галузі діяльності холдингу.

Компанія «ЕСТА Холдинг» висловлює свою подяку проектній команді «Абіс+», яка допомогла нам у досягненні необхідних результатів.

8 листопада 2011
Басиста Юлія
фінансовий директор
Еста Холдинг

Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление производственным предприятием для Украины 8» в компании «Лукойл» (Одесса) Отзыв о внедрении регламентированного и бухгалтерского учета в компании «Винфорт» (Киев, Одесса) Отзыв о проекте IT-аудита в компании «Олдi» (Киев, Донецк, Житомир, Днепропетровск, Симферополь) Отзыв о проекте комплексной автоматизации в компании «Виола» (Запорожье) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Пласке» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Солнечная долина» (Одесса) Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление торговлей для Украины 8» в компании «Тумен» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта автоматизации оперативного учета в компании «Эста Холдинг» (Донецк, Киев) Отзыв по обучению работе в программном комплексе ABIS-ISO сотрудников «Таврия-В» (Киев, Одесса, Николаев, Харьков, Львов и пр.)