Відгуки щодо впроваджених рішень

Відгук ВАТ «ЛУКОЙЛ Одеський НПЗ»

Про впровадження програмного комплексу «Управління виробничим підприємством» на ВАТ «ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ» компанією «Абіс»

Компанія «Абіс» завершила етап впровадження програмного комплексу «Управління виробничим підприємством» на підприємстві ВАТ «ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ».

ВАТ «ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ» є флагманом нафтопереробної промисловості півдня України та забезпечує продуктами нафтопереробки як вітчизняних споживачів, так і споживачів європейських країн та країн СНД. Спектр продукції різноманітний: це високооктанові автомобільні бензини, дизельне паливо, паливо для реактивних двигунів, бітуми, мазути, а також побічні продукти переробки- скраплені гази, сірка.

Загалом автоматизовано близько 70 робочих місць.

Необхідність впровадження комплексу «Управління виробничим підприємством» була викликана розвитком компанії і бажанням отримати сучасну систему, що масштабується, оскільки існуюче рішення вже не задовольняло поточним функціональним потребам і вимогам продуктивності.

Основним завданням автоматизації було забезпечення підприємства безболісним переходом від раніше існуючої системи (що реалізує бухгалтерський облік) до нової, більш досконалої системи, що розширює обліковий функціонал і має можливості планування.

Однією з ключових потреб підприємства під час автоматизації ставилося завдання обміну даними в режимі «online» між комплексною системою, до складу якої входить підсистема бухгалтерського обліку, з рядом програмного забезпечення, що активно використовується, на платформі, відмінної від «Управління виробничим підприємством», що враховує потоки нафти вхідної та потоки перероблених нафтопродуктів.

В даний час у системі функціонують такі підрозділи:

 • Фінансово — економічне управління,
 • Бухгалтерія,
 • Центральний склад
 • Відділ з оплати праці та соціальних програм,
 • Відділ роботи з персоналом,
 • Сектор із розрахунку заробітної плати,
 • Відділ постачання,
 • Відділ відвантажень (у тому числі віддалені робочі місця).

При впровадженні було успішно завершено такі етапи:

 • передпроектне обстеження,
 • розробка технічного завдання,
 • встановлення на потрібній кількості робочих місць,
 • навчання співробітників,
 • надання значної допомоги при перенесенні залишків,
 • виконання робіт з налаштування програмного комплексу відповідно до специфіки підприємства,
 • підключення систем «клієнт банку»,
 • реалізація обміну даними між впровадженою системою та стороннім програмним забезпеченням (автоматизуючим облік на ділянках автовагова та автоматична система наливу нафтопродуктів),
 • надання допомоги у налаштуванні параметрів системи та налаштуванні роботи системи з урахуванням віддалених робочих місць.

Запущено й такі підсистеми:

 • Оперативний облік нафти та нафтопродуктів:
 • Відвантаження залізничного та автотранспорту,
 • Відвантаження морським транспортом.
 • Облік кадрів:
 • Стандартний документообіг
 • Табелювання (з урахуванням додаткових вимог та сумісництва),
 • Облік стажів (за видами),
 • Облік залишків відпусток (з урахуванням щорічного накопичення та реального використання).

Бухгалтерський облік:

 • Облік взаєморозрахунків у розрізі ділянок (за певними сферами відповідальності),
 • Облік основних засобів,
 • Облік запасів, включаючи облік витрат палива за нормами,
 • Розрахунок зарплати, зокрема спеціалізовані вимоги (облік недержавного пенсійного забезпечення, додаткового медичного страхування),
 • Управління коштами,
 • Управління кредитними лініями
 • Управління виробництвом (включаючи значну зміну розрахунку собівартості продукції з урахуванням додаткових вимог галузі),
 • Податковий облік (включаючи оптимізацію процесу розрахунку нецільового використання товарно-матеріальних цінностей).

Крім того, за результатами робіт консалтингового характеру, реалізовано можливість аналізу фінансових потоків та надходжень (послуг та матеріальних потоків) у розрізі проектів.

Надано послуги з проектування та розробки оригінальної методики розрахунку собівартості продукції з урахуванням наявності продуктів нафтопереробки (основних та побічних).

Нова система дозволила об’єднати в єдиному інформаційному просторі оперативний, бухгалтерський та податковий облік, облік кадрів та розрахунок заробітної плати.

В результаті підприємство може самостійно вести облік

Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление производственным предприятием для Украины 8» в компании «Лукойл» (Одесса) Отзыв о внедрении регламентированного и бухгалтерского учета в компании «Винфорт» (Киев, Одесса) Отзыв о проекте IT-аудита в компании «Олдi» (Киев, Донецк, Житомир, Днепропетровск, Симферополь) Отзыв о проекте комплексной автоматизации в компании «Виола» (Запорожье) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Пласке» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Солнечная долина» (Одесса) Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление торговлей для Украины 8» в компании «Тумен» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта автоматизации оперативного учета в компании «Эста Холдинг» (Донецк, Киев) Отзыв по обучению работе в программном комплексе ABIS-ISO сотрудников «Таврия-В» (Киев, Одесса, Николаев, Харьков, Львов и пр.)