Відгуки щодо впроваджених рішень

Відгук про впровадження програмних продуктів «Управління торгівлею для України», «CRM для України» в компанії «ПЛАСКЕ»

Приватне акціонерне товариство «ПЛАСКУ» — організація, що надає транспортно-туристичні послуги. Організація контактує з більш ніж 2500 клієнтами у сфері продажу авіа, залізничних, автобусних квитків, бронювання готелів, туристичних послуг та послуг страхування.

Цілі автоматизації:

 1. Створення єдиної інформаційної системи, що відображає всю специфіку послуг, взаємовідносин та взаєморозрахунків, що надаються;
 2. Формалізація та автоматизація бізнес-процесів у сфері надання транспортно-туристичних послуг з урахуванням специфіки підприємства;
 3. Підвищення якості управління бізнесом.

Основою для створення системи стала інтеграція двох програмних продуктів «Управління торгівлею для України», «CRM для України».

У ході проекту було розроблено спеціалізовану інформаційну систему для вирішення наступних завдань:

 • формалізація специфічних бізнес-процесів замовника;
 • реєстрація та зберігання параметрів запитів та замовлень споживачів (специфіка надання транспортно-туристичних послуг);
 • зберігання даних щодо взаєморозрахунків із постачальниками та споживачами транспортно-туристичних послуг.

На даний момент за договором з ТОВ «Абіс+» автоматизовано роботу двох служб — Служби управління документообігом та записами, а також Служби транспортно-туристичного агентства.

Співробітники Служби управління документообігом та записами в рамках нової інформаційної системи отримали можливість зберігати та аналізувати дані про вхідні та вихідні запити, історію взаємовідносин зі всіма особами та організаціями.

Керівництво Організації отримало потужний інструмент тайм-менеджменту співробітників, що дозволяє планувати, контролювати, а отже, більш ефективно використовувати робочу годину співробітників служби. У цій службі автоматизовано 2 процеси.

У службі транспортно-туристичного агентства автоматизовані всі роботи, починаючи від запиту від споживача та закінчуючи наданням послуг. Така робота організована в рамках бізнес-процесів, спеціально розроблених для нас з урахуванням специфіки діяльності нашої Організації. У цій службі автоматизовано 12 процесів.

Для ефективного функціонування системи було проведено навчання користувачів роботі із розробленим функціоналом. Розроблено унікальний методичний посібник з роботи з системою, в якому завжди можна знайти відповіді на питання, що виникають у процесі роботи.

Запуск системи було проведено у комфортному для нас режимі без відриву від поточної роботи.

Весь проект було виконано за короткий термін (6 місяців) завдяки ефективній взаємодії спеціалістів обох сторін. У ході проекту було автоматизовано 36 робочих місць.

В результаті проекту ми отримали можливість:

 • Більш ефективно управляти клієнтською базою завдяки збереженню детальної інформації про шкірного клієнта та контактну особу, швидкому введенню та доступу до інформації;
 • Більш оперативно обмінюватися інформацією між підрозділами компанії;
 • Планувати та контролювати дії співробітників, координувати роботу співробітників у режимі реальної години;
 • Керувати бізнес-процесами по роботі з клієнтами, створювати регламенти роботи з клієнтами та шаблони типових дій;
 • Проводити багатофакторний аналіз продаж, АВС аналіз продаж, аналіз стану роботи з клієнтами, результатів діяльності співробітників, аналіз клієнтської бази.

Робота з створення програмного продукту велася висококваліфікованими фахівцями ТОВ «Абіс+» чітко, точно у визначені договором терміни.

Використання розробленого програмного продукту відбувалося у рамках договору.

Далі обслуговування створеного продукту відбувається задовільно. Доводиться чекати по кілька днів, коли відгукнуться фахівці на вирішення проблем, що виникли. Часто відбуваються збої під час перекачування документів, що створює проблеми у своєчасності обробки документів.

20 листопада 2011
генеральний директор ПрАТ «ПЛАСКУ»
А.Р. Хачатурян

Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление производственным предприятием для Украины 8» в компании «Лукойл» (Одесса) Отзыв о внедрении регламентированного и бухгалтерского учета в компании «Винфорт» (Киев, Одесса) Отзыв о проекте IT-аудита в компании «Олдi» (Киев, Донецк, Житомир, Днепропетровск, Симферополь) Отзыв о проекте комплексной автоматизации в компании «Виола» (Запорожье) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Пласке» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Солнечная долина» (Одесса) Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление торговлей для Украины 8» в компании «Тумен» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта автоматизации оперативного учета в компании «Эста Холдинг» (Донецк, Киев) Отзыв по обучению работе в программном комплексе ABIS-ISO сотрудников «Таврия-В» (Киев, Одесса, Николаев, Харьков, Львов и пр.)