Новини

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Альфа-Авто: Автосервис + Автозапчасти. Редакция 6

20.06.2022

Нове у версії


Автосервіс

 • Додано режим автоматичного створення зведеного ремонтного замовлення з форми документа Замовлення-наряд.
 • Додана можливість вибору виконавців в рамках причини звернення за допомогою кнопки «Єдині виконавці в рамках причини».
 • Додана можливість проводити оплату та формувати рахунок на оплату з документа «Заявка на зберігання шин».
 • Додано нову облікову політику за підрозділом: «Закривати замовлення тільки за даним замовленням-нарядом». Встановлення облікової політики дозволить регулювати значення однойменного прапорця у замовленні-наряді під час його створення.
 • У документі «Замовлення-наряд» змінено порядок розрахунку цін. Для замовлення-наряду у стані «Виконано» або «Закрито» береться ціна, актуальна на дату закінчення замовлення-наряду; в інших станах братиметься ціна, актуальна на поточну дату.
 • В документ «Замовлення-наряд» додано нову друковану форму «Акт виконаних робіт (з деталізацією)», в друкованій формі додано деталізацию використаних запасних частин та витратних матеріалів.
 • Додана можливість налаштовувати кольорову індикацію залежно від стану документа «Замовлення покупця». Налаштування здійснюється у довіднику «Стани замовлення-нарядів» для тих елементів, у яких встановлено прапорець «Використовувати у замовленні покупця».
 • Проведення замовлення-наряду без встановлення права «Проведення заднім числом»: якщо документ у стані «Закритий», то перевірка здійснюється за датою закриття. В інших станах перевірка не виконується.
 • Розроблено майстер вилучення деталей з виробництва, який дозволяє більш наочно виконати повне або часткове вилучення товарів з виробництва.
 • У формі створення документа «Зведене ремонтне замовлення» при виборі автомобіля встановлюється відбір за власником (замовником), якщо він зазначений.
 • У формі списку документа «Зведене ремонтне замовлення» з’явилась можливість пошуку за державним номером автомобіля.
 • У обробці «Монітор автосервісу» для екрану «Прийомка» у разі, якщо у заявці на ремонт не вказано автомобіль, виводиться інформація з моделі автомобіля, а також державний номер; у разі, якщо у заявці не заповнений замовник, вказуються дані з поля «Звернення».
 • У «Моніторі автосервісу» додано налаштування критерію відображення автомобілів на екрані «Не видані».

Звіти

 • Додано у звіті «Активи та пасиви» виведення Підрозділу компанії для варіантів обліку «Грошові кошти» та «Товари у виробництві».
 • У звіті «Залишки та обороти бонусних балів» виправлено помилку у розрахунку показників.
 • У звіті «Залишки товарів» додано можливість встановити відбір за кількістю для варіанта «Залишки партій товарів».

CRM

 • Для журналу документів «Взаємодія» виправлено обмеження доступу. Виводяться лише ті вхідні/вихідні листи, які стосуються доступних облікових записів користувачів.
 • Додано заповнення за шаблоном СМС на підставі замовлення-наряду контакта (замовника), якщо не було згоди на розсилку СМС.
 • До довідника Контрагенти додано табличну частину для коректного виведення контактної інформації у формах списку.


Робота з документами

 • При скануванні штрих-коду сканером на формі документа: якщо не знайшли відповідну номенклатуру в базі, то виводиться повідомлення зі зчитаним кодом.
 • Додана можливість друку факсиміле в друкованих формах «Рахунок на оплату», «Рахунок на оплату за автомобілі», «Замовлення покупця», «Замовлення на автомобілі». Додано право «Дозволили виведення факсиміле печатки та підпису в документах». Факсиміле підпису та печатки зберігається у довідниках «Співробітники» та «Організації» відповідно.
 • Додано виклик пов’язаної номенклатури при інтерактивній зміні реквізиту номенклатура для документів «Замовлення покупця», «Замовлення постачальнику», «Корегування замовлення покупця», «Корегування замовлення постачальнику», «Переміщення товарів», «Надходження товарів».
 • При додаванні номенклатури до документа замовлення покупця вручну та при заповненні через підбір номенклатури поле «Резерв» не заповнюється. Для заповнення резерву по залишкам є команда підменю заповнення.
 • В Документ «Зміна цін», в якості експериментальної функції, додана нова форма документу зі зміненим розташуванням реквізитів та покращеною продуктивністю. Увімкнути використання цієї функції можна в налаштуваннях конфігурації. Увага! Нова форма доступна лише для записаних документів.

Інше

 • Додано новий вид контрагента Покупець-Постачальник.
 • Додано явний пошук документів за вказаним номером телефону та адресою електронної пошти при підборі контрагента та угоди.
 • Додано відбір у прайс-листах за реквізитами номенклатури.
 • Додано можливість друку логотипу організації до друкованих форм документів «Замовлення на автомобіль» («Замовлення на автомобіль»), «Замовлення-наряд» («Акт про надання послуг»), «Замовлення покупця» («Замовлення покупця»), "Реалізація товарів («Акт про надання послуг»), «Рахунок на оплату» та «Рахунок на оплату за автомобілі».
 • Додано Параметр обліку «Контролювати унікальність № номенклатури за каталогом». Якщо встановлено значення Істина — артикули довідників «Номенклатура», «Опції» та «Причини звернень» — унікальні. Якщо встановлено значення Брехня — для довідника «Номенклатура» артикул унікальний тільки для одного виробника.
 • На форму довідника «Виробники» додано налаштування обов’язковості заповнення «Артикула» у номенклатурі даного виробника. Змінено перевірку унікальності «Артикулів» номенклатури. Перевірка виконується при встановленій ознаці «Контролювати унікальність номерів номенклатури за каталогом». Для номенклатури, у якої у виробнику не встановлено ознаки обов’язковості номера за каталогом, перевірка не проводиться.
 • При закритті зміни формування інкасації лише при встановленні права «Дозволити проведення інкасації».
 • Додано виведення аналогів при виділенні рядка з розширеного пошуку з прайс-листа.
 • Додано реквізити автор та дата для груп аналогів, для фіксування автора змін та дати змін.
 • Додано госп.операцію «Переміщення між розрахунковими рахунками» для документа «Переміщення грошових коштів».
 • Видалено госпоперацію «Виписка», копіювання старих документи з даною госпоперацією заблоковано. За замовчуванням створюється документ із госпоперацією «рядок банківської виписки». Аналогічно при створенні банківської виписки під час введення на підставі.
 • У документі «Платіжне доручення» ставка ПДВ заповнюється за даними Організації та Контрагента (якщо звільнений від ПДВ — ставка «Без ПДВ»).

Склад

 • Додана облікова політика для складу «Заборона оприбуткування різних товарів до однієї комірки». Значення за замовчуванням — Істина. Якщо значення облікової політики Істина — при додаванні /зміні поля «Комірка» табличної частини документа «Надходження товарів» виконується перевірка. Якщо вказана комірка вже є коміркою за замовчуванням для іншої номенклатури — буде видано попередження і поле «Комірка» буде очищено.


Товари в дорозі (нове)

 • Додано функціональну опцію — Використовувати «Товари в дорозі». Вмикається тут: Адміністрування — Налаштування параметрів обліку- Підсистеми і аналітики — Використання розділів обліку. При увімкненні — в документ «Переміщення товарів» з господарською операцією «Переміщення у філіал» та «Переміщення з філіалу», додається прапорець використання "Використовувати «Товари в дорозі». Його увімклення дозволяє зберігати дані про переміщені у філію товари, замовлення та партії у проміжних регістрах. При оприбуткуванні (переміщенні з філії) з увімкненим прапорцем виконується контроль залишків за цими регістрами. Додані звіти «Товари в дорозі», «Товари в дорозі з партіями».


Виправлення виявлених помилок.

Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление производственным предприятием для Украины 8» в компании «Лукойл» (Одесса) Отзыв о внедрении регламентированного и бухгалтерского учета в компании «Винфорт» (Киев, Одесса) Отзыв о проекте IT-аудита в компании «Олдi» (Киев, Донецк, Житомир, Днепропетровск, Симферополь) Отзыв о проекте комплексной автоматизации в компании «Виола» (Запорожье) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Пласке» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Солнечная долина» (Одесса) Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление торговлей для Украины 8» в компании «Тумен» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта автоматизации оперативного учета в компании «Эста Холдинг» (Донецк, Киев) Отзыв по обучению работе в программном комплексе ABIS-ISO сотрудников «Таврия-В» (Киев, Одесса, Николаев, Харьков, Львов и пр.)